Utwory sceniczne Karola Kurpińskiego
 
Pygmalion – scena liryczna (1808)

Dwie Chatki – operetka (1811)

Oblężenie Gdańska – melodramat w 3 aktach (1811)

Pałac Lucyfera – opera w 4 aktach (1811)

Marcinowa w Seraju – komedioopera w 1 akcie (1812)

Ruiny Babilonu – melodramat w 3 aktach (1812)

Agar na Puszczy – scena liryczna (1814)

Jadwiga, Królowa Polska – opera w 3 aktach (1814)

Łaska Imperatora – opera w 1 akcie (1814)

Szarlatan, czyli wskrzeszenie umarłych – opera w 2 aktach (1814)

Aleksander i Apelles – opera w 1 akcie (1815)

Nagroda – opera w 2 aktach (1815)

Dziadek – opera (1816)

Hero i Leander – scena liryczna (1816)

Mała Szkoła Ojców  - opera w 1 akcie (1816)

Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale („Nowe Krakowiaki”) – zabawka dramatyczna w 3 aktach (1816)

Bateria o Jednym Żołnierzu – intermezzo w 1 akcie (1817)

Jan Kochanowski w Czarnym Lesie – komedioopera (1817)

Czaromysł, Książę Słowiański – opera w 1 akcie (1818)

Wanda – opera (1819)

Zamek na Czorsztynie, czyli Wojomir i Wanda – opera w 2 aktach (1819)

Zbigniew – tragedia z chórami w 3 aktach (1819)

Kalmora, czyli Prawo Ojcowskie Amerykanów – opera w 2 aktach (1820)

Leśniczy w Kozienieckiej Puszczy – opera w 1 akcie (1821)

Cecylia Piaseczyńska – opera w 2 aktach (1829)

Oblężenie Płocka – melodramat w 3 aktach (1841)

 

.                                                                                                                                                                             powrót do strony głównej