O Towarzystwie  Muzycznym

  • w 1977 r. Towarzystwo przejęło od Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego organizację Ogólnopolskich Konkursów Młodych Muzyków (dawniej: Instrumentalistów) im. Karola Kurpińskiego
  •  Towarzystwo sprawuje opiekę nad Izbą Pamięci patrona istniejącą przy tutejszym Gminnym Ośrodku Kultury od 1972 r.
  •  w 1985 r. Towarzystwo zorganizowało okolicznościową sesję naukową „Kurpiński i jego epoka”  uwiecznioną w postaci książki wydanej pod tym samym tytułem
  •  do 1996 r. funkcję prezesa pełnił Karol Muszkieta ze Wschowy, od 1996 r. prezesem pozostaje wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra (prezesami honorowymi są Karol Muszkieta i Tadeusz Przybylski) 
  • w 2000 r. wydało płytę z utworami patrona w wykonaniu miejscowych chórów i solistów
  • od 2001 r. sprawuje pieczę nad archiwum twórczości kompozytorskiej i publicystycznej     patrona       stworzonym       i         podarowanym       Towarzystwu  przez muzykologa ks. prof. dr hab. Tadeusza Przybylskiego z Krakowa
  • w 2001 r. doprowadziło do wystawienia w pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach opery patrona pt. „Zamek na Czorsztynie” w wykonaniu  artystów scen  muzycznych  Poznania (do tej pory ponad 15 wystawień), a w 2004 r.  - widowiska słowno-muzycznego „Salon Marii Szymanowskiej” (do tej pory 5 wystawień), także w profesjonalnym wykonaniu artystów scen  muzycznych  Poznania i laureatów włoszakowickich konkursów muzycznych
  • w 2005 r. Towarzystwo podpisało oficjalne umowy o współpracy z Akademią Muzyczną w Poznaniu i Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
  • w 2006 r. Towarzystwo zostało uhonorowane dyplomem uznania ministra kultury za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej
  • współorganizuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury liczne imprezy artystyczne dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza członków 11 gminnych zespołów śpiewaczych

.                                                                                                                                                                           powrót do strony głównej