Powiedzieli o Karolu Kurpińskim

Kurpiński wielkie położył zasługi w każdym oddziale prac muzycznych, a imię jego przez lat trzydzieści kilka związane było pośrednio lub bezpośrednio ze wszystkim prawie, co się u nas z muzyką działo. Żywot muzyczny Kurpińskiego, to półwiekowa historia muzyki w kraju naszym .

Józef Sikorski, krytyk muzyczny, 1857

 

Pogoda w prowadzeniu melodii i w ogóle w pomysłach muzycznych stanowi główną cechę talentu Kurpińskiego.

Zygmunt Noskowski, kompozytor, 1900

 

Instrumentacja Kurpińskiego, jasna i przejrzysta, ciekawe zwroty harmoniczne i oryginalne pomysły kontrapunktyczne wymownie świadczą o wysokim talencie tego zasłużonego muzyce krajowej kompozytora.

Adam Poliński, historyk muzyki, 1907

 

Kurpiński jako kompozytor, dyrygent, teoretyk, publicysta, organizator różnych form życia muzycznego, propagator polskiej sztuki narodowej spełnił szczególną rolę w rozwoju polskiej kultury muzycznej. Dzięki swej różnorodności i chlubnej działalności wszedł na trwałe do grona najwybitniejszych muzyków polskich.

Tadeusz Przybylski, muzykolog, 1995

Był jedną z pierwszoplanowych postaci życia muzycznego Warszawy i kraju pierwszej połowy XIX wieku. Kompozytor, dyrygent, pedagog, publicysta i dyrektor sceny operowej Teatru Narodowego (dziś: Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie).

Tadeusz Przybylski, muzykolog, 1995

.                                                                                                                                                                             powrót do strony głównej