Do pobrania (dokumenty PDF):


"Wiek kwiecisty prędko płynie" - Aria Zo¶ki z opery “Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy” 

Aria Zo¶ki z opery "Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy"
"Żeby od dzisiejszej chwil" - Aria Zo¶ki z opery “Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy”  Zaria Zo¶ki
Aria Kurdesza z opery "Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy” Aria Kurdesza
Aria Ludwiki z opery “Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy” Aria Ludwiki
Aria Poręby z opery “Le¶niczy z Kozienickiej Puszczy” Adria Poręby
Arietta Wandalii z opery "Czarnomysł" Aria Wandalii
Recytatyw i Aria Jadwigi z opery "Jadwiga królowa polska"Aria Konrada z opery "Jadwiga królowa polska"
Recytatyw i aria Kwimira (Popiela) z opery "Czaromysł Ksi±żę Słowiański czyli Nimfy  Jeziora Gopło"


Aria Wilhelma z opery  "Jadwiga królowa Polska"Aria Wojewody z opery "Pałac Lucypera"Aria Zalimy z opery "Kalmora"
¦piewy Historyczne- Król Aleksander
¦piewy historyczne - Bolesław KrzywoustyDumka z opery "Kalmora"
Aria alla Pollaca Pani Majerowej z opery "Szarlatan"

¦piewka Karmelka z opery  "Szarlatan"


¦piewka Fantusiusa z opery "Szarlatan"


Nowa Aria z opery "Jadwiga królowa polski"
¦piew wdzięczno¶ci - aria z opery "Szarlatan"

                                                                                                                                                                              powrót do strony głównej