Działalność Towarzystwa Muzycznego - lata 2004- 2005


2004

5 marca odbyły się uroczystości 219 rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego, powiązane z pierwszym w nowym roku zebraniem Zarządu Towarzystwa oraz  zebraniem plenarnym wszystkich członków Towarzystwa w związku z faktem, że kadencja władz Towarzystwa wybranych na walnym zjeździe w 2002 osiągnęła półmetek. Zebrania zakończyła okolicznościowa kolacja.

Dzięki zaangażowaniu ks. prof. Tadeusza Przybylskiego do Włoszakowic przybyli mili goście z Krakowa: filharmonik Antoni Markowski  i młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych  im. M. Karłowicza, która uczestniczyła w występach artystycznych we włoszakowickiej szkole w związku z nadaniem społeczności szkolnej sztandaru.

Uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie grają „Fantazję”  na kwartet smyczkowy Kurpińskiego na uroczystości z okazji nadania sztandaru Zespołowi Szkół we Włoszakowicach

             6 marca przebywał we Włoszakowicach prof. Juliusz Adamowski z Wrocławia, specjalista w zakresie naprawy fortepianów, który wykonał ekspertyzę fortepianu Bechsteina. 17 marca p. Stefan Pilcer z Wrocławia przybył, aby przetransportować fortepian do Wrocławia do swojej pracowni naprawy fortepianów. Naprawa fortepianu Towarzystwa była niezbędna z powodu bardzo wysokich kosztów zakupu nowego instrumentu.

W dniach 28 – 30 maja trwał we Włoszakowicach XXXVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – V Konkurs Polonezów.

             Konkursy polonezów, organizowane od 1994 r., mają za cel propagowanie twórczości kameralnej Kurpińskiego oraz innych kompozytorów polskich piszących polonezy, np. Chopina, Wieniawskiego czy Noskowskiego. Ich adresatem są dzieci i młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz ognisk muzycznych z całej Wielkopolski, a także tych krajowych szkół muzycznych, które noszą imię Karola Kurpińskiego. W sumie w konkursowe szranki stanęło 22 kandydatów,  reprezentujących takie ośrodki jak Gdańsk, Warszawa, Poznań, Legnica, Kutno, Wschowa, Leszno, Rawicz, Zabrze i Włoszakowice

Uczestnicy V Konkursu Polonezów, jurorzy, towarzyszący im pedagodzy i władze Towarzystwa pod pomnikiem Karola Kurpińskiego przy szkole we Włoszakowicach

             Jury przewodniczył prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej w Gdańsku, który równocześnie był kierownikiem artystycznym konkursu. Członkami jury byli zaś profesorowie: Anna Prabucka – Firlej z Gdańska, Maria Szwajger - Kułakowska z Katowic, Krzysztof Bruczkowski z Wrocławia i Zdzisław Nowak z Poznania. Funkcję honorowego przewodniczącego pełnił ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa, który wygłosił też okolicznościową prelekcję poświęconą muzyce kameralnej Kurpińskiego. Natomiast sekretarzem jury był Jerzy Mizgalski z Leszna. Patronat nad imprezą objęli i wsparcie finansowe zapewnili minister kultury i marszałek województwa. Przesłuchania konkursowe prowadził sekretarz Towarzystwa Roman Potok.

              Na koncercie inauguracyjnym w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich wystąpił zdobywca I miejsca w I i IV polonezowym konkursie skrzypek Radosław Kamieniarz z Leszna, obecnie student II roku AM w Poznaniu w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Przed koncertem wójt gminy i prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, które wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach było organizatorem konkursu, Stanisław Waligóra, dokonał w obecności artystki uroczystego otwarcia wystawy  malarstwa Aleksandry Bibrowicz -Sikorskiej z Gdyni .

              Po jednoetapowych przesłuchaniach w sobotę 29 maja laureatami I nagrody V Konkursu Polonezów zostali ex aequo: Bartłomiej Ciastoń (skrzypce) z Legnicy oraz Grzegorz Golański (puzon) z Gdańska. II nagrody uzyskały skrzypaczki: Katarzyna Skibska z Warszawy, Patrycja Muszkieta z Zabrza i Olga Piskórz z Legnicy. III nagrody zdobyli: wiolonczeliści Natalia Popiołek i Adam Glinianowicz z Gdańska oraz pianistka Weronika Sternal z Rawicza. Ponadto wyróżniono Natalię Chudzicką (flet) z Poznania, Agnieszkę Pajor (fortepian) z Kutna i Tomasza Niedzielę (puzon) z Gdańska, zaś Tomasz Synoradzki został uhonorowany specjalną nagrodą i dyplomem uznania jako pierwszy w historii  saksofonista

Grają Bartłomiej Ciastoń (skrzypce) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Legnicy i Grzegorz Golański (puzon) z Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku – zwycięzcy V Konkursu Polonezów

          Przegląd twórczości sakralnej Karola Kurpińskiego, który odbył się 19 września w kościele parafialnym we Włoszakowicach, zgromadził 9 chórów. Wystąpiły: Chór z parafii Św. Józefa w Wolsztynie,  Chór Męski „Kanon” z Wolsztyńskiego Domu Kultury, Chór „Cecylia” z parafii Narodzenia NMP w Poniecu, Chór im. ks. Józefa Surzyńskiego z parafii Wniebowzięcia NMP w Kościanie,  Chór Mieszany „Wielisław” z Centrum Kultury w Wielichowie, Chór „Lutnia” z parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, Chór „Hejnał” z Wijewa,  Żeński Chór „Cantilena” z parafii Św. Trójcy we Włoszakowicach,  Chór Męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Capella Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka.

Chóry wykonywały najczęściej stałe fragmenty z mszy polskiej Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu”. Członkami komisji byli prof. prof. Antoni Gref i Sławomir Kamiński z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Izabela Bojkowska z Warszawy, reprezentująca Towarzystwo Muzyczne  im. Kurpińskiego we Włoszakowicach.

Niedzielna impreza we Włoszakowicach miała godną oprawę także z tego powodu, że zbiegła się w czasie ze 147 rocznicą śmierci słynnego włoszakowiczanina (18 września). Dlatego na samym początku wszystkie chóry w towarzystwie Capelli Zamku Rydzyńskiego i kapeli dudziarskiej Szkolnego Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego przemaszerowały pod pomnik Karola Kurpińskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, gdzie złożono kwiaty i wspólnie odśpiewano „Warszawiankę”. Natomiast po występach członkowie chórów zaproszeni zostali na poczęstunek przez organizatorów, którymi byli: parafia pod wezw. św. Trójcy we Włoszakowicach, Towarzystwo Muzyczne im.  Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Dyrygenci chórów mieli też możliwość konsultacji z komisją artystyczną przeglądu, z której chętnie skorzystali.

Wydaje się, że główny cel imprezy, a mianowicie popularyzowanie twórczości Kurpińskiego, w tym wypadku o charakterze religijnym,  został w pełni zrealizowany, jako że Kurpińskiego śpiewało w sumie ponad 200 chórzystów, pochodzących z różnych środowisk i miejscowości.

W czasie trwania przeglądu twórczości sakralnej Karola Kurpińskiego w kościele pw. św. Trójcy we Włoszakowicach Żeński Parafialny Chór „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Marioli Jagodzik i Capella Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka zaprezentowali fragmenty mszy polskiej „Na stopniach Twego upadamy tronu” Karola Kurpińskiego w oryginalnej aranżacji Antoniego Grefa

17 października na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach zebrały się zespoły śpiewacze z całej gminy, aby wziąć udział w przeglądzie pod nazwą „Śpiewamy Moniuszkę”.

            Wystąpiło 11 zespołów śpiewaczych: po dwa z Włoszakowic i Bukówca Górnego oraz z  Jezierzyc Kościelnych, Boguszyna, Sądzi, Zbarzewa, Krzycka Wielkiego, Dłużyny i Grotnik. Zespoły do przeglądu dobrze przygotowali ich instruktorzy i dyrygenci: Mariola Jagodzik, Antoni Kaczmarek i Stanisław Michalak. Zespoły wykonywały pieśni ze „Śpiewnika domowego” Stanisława Moniuszki, jednego z najważniejszych dzieł polskiej kultury muzycznej. Można było tedy usłyszeć tak znane pieśni Moniuszki, jak: „Prząśniczka”, Świtezianka”, Pieśń wieczorna” („Po nocnej rosie”), „Kozak”.

              Jak podkreśliła w końcowym komunikacie przewodnicząca komisji artystycznej przeglądu Izabela Bojkowska, członek Zarządu Towarzystwa im. Kurpińskiego, pieśni Moniuszki są trudne, wymagają naprawdę dużych umiejętności śpiewaczych. Dlatego na szacunek i podziw zasługuje już sama próba ich wykonania  przez, było nie było, nieprofesjonalistów. Dyplomy i upominki w postaci wydawnictwa „Śpiewnik polski” dla wszystkich zespołów i ich dyrygentów wręczone na zakończenie przeglądu były w tej sytuacji jak najbardziej zasłużonym symbolicznym wyrazem owego uznania komisji artystycznej powołanej przez organizatorów: Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. 

               Śpiewanie Moniuszki we Włoszakowicach zyskało dodatkową rangę i atrakcyjność ze względu na imprezy towarzyszące. Jedną z nich była premiera spektaklu pod tytułem „Salon Marii Szymanowskiej”, wg scenariusza Izabeli Bojkowskiej i w reż. Andrzeja Wizy, wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego im. Kurpińskiego.

W „Salonie Marii Szymanowskiej” w reż. Andrzeja Wizy wystąpili m. in. uczestnicy włoszakowickich konkursów muzycznych: skrzypek Radosław Kamieniarz oraz śpiewacy Bogumiła Dziel - Wawrowska (pierwsza z prawej) i Tomasz Garbarczyk, a także, w głównej roli, pianistka Laura Sobolewska (druga z prawej)

            Autorka scenariusza, Izabela Bojkowska, postawiła sobie za cel przypomnienie twórczego życie polskiej pianistki – wirtuoza i kompozytorki, jaką była Maria Szymanowska (1789 – 1831). Ta znakomita artystka prowadziła szeroką działalność muzyczną, wykonując zarówno kompozycje własne, jak i utwory innych kompozytorów, m.in. Beethovena, Hummla, Lessla, Kurpińskiego, Ogińskiego. Treścią „Salonu” są rozmowy, prowadzone przez zaledwie grupkę wielbicieli talentu Szymanowskiej – wybitnych  Polaków, którzy stworzyli podwaliny pod dalszy rozwój stylu narodowego w kulturze polskiej, przeplatane muzyką Kurpińskiego, Lipińskiego, Beethovena, Paganiniego i, oczywiście, samej Szymanowskiej. 

             W premierowej obsadzie wystąpili artyści z Poznania i Warszawy: Laura Sobolewska (jako Maria Szymanowska), Irena Szulc –Kruk (jako Kazimiera, siostra Marii), Bogumiła Dziel -Wawrowska (jako Celina, córka Marii, późniejsza żona Mickiewicza), Tomasz Garbarczyk (jako Adam Mickiewicz), Andrzej Wiza (jako Karol Kurpiński), Radosław Kamieniarz (jako Karol Lipiński).

              Zaznaczyć koniecznie trzeba, że Bogumiła Dziel–Wawrowska i Radosław Kamieniarz to laureaci włoszakowickich konkursów młodych muzyków – odpowiednio śpiewaczego i polonezów. Natomiast Tomasza Garbarczyka publiczność gminy zapamiętała zapewne jako Bojomira z włoszakowickich wystawień „Zamku na Czorsztynie” sprzed trzech lat. W ten sposób Towarzystwo stara się promować związanych z nim młodych artystów.

               To ze wszech miar interesujące widowisko miało swój dalszy żywot. Już 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyło się we Włoszakowicach drugie wystawienie „Salonu”, tym razem otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

                6 listopada miał natomiast miejsce spektakl „Salonu...” w Ośrodku Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego na zamku w Rokosowie, zaś 28 listopada – w pałacu w Śmiełowie.

              „Salon Marii Szymanowskiej” zrealizowany został przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz  -ta uwaga dotyczy tylko Śmiełowa - Starostwa Jarocińskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2005

               5 marca odbyło się posiedzenie zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. Przedmiotem obrad były m.in. przygotowania do majowego XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - III Konkursu Pieśni i Arii, a także nowe zasady ubiegania się o dotacje ministerialne. Rozważano też sprawę cyfrowej archiwizacji kopii dzieł Karola Kurpińskiego, zgromadzonych we Włoszakowicach przez ks. prof. Tadeusza Przybylskiego. W godzinach wieczornych członkowie zarządu wzięli udział w koncercie promocyjnym płyty z mszą polską Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu” w kościele parafialnym.

               Koncert ten okazał się jednym z najważniejszych ostatnimi czasy wydarzeń kulturalnych we Włoszakowicach. Oto bowiem, po mniej więcej 3 latach, Żeński Chór Parafialny „Cantilena” i Capella Zamku Rydzyńskiego zakończyły pracę nad nagraniem tejże płyty. Koncert uświetnili dodatkowo swymi występami artyści z Pomorza, skądinąd bardzo dobrze znani we Włoszakowicach z konkursów muzycznych i innych koncertów urodzinowych Kurpińskiego: sopranistka Tatiana Szczepankiewicz oraz członkowie zarządu Towarzystwa - wiolonczelista  Krzysztof Sperski i pianistka Anna Prabucka-Firlej.

               Natomiast trwający w dniach 20 - 22 maja XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego rozegrany został, już po raz trzeci zresztą, w formule konkursu wokalnego, a mianowicie jako III Konkurs Pieśni i Arii. Przypomnieć się godzi, że właśnie w dziedzinie wokalistyki Kurpiński-kompozytor ma chyba największe zasługi dla muzyki polskiej jako twórca ponad 20 oper i licznych pieśni z „Warszawianką” na czele. Dlatego właśnie przed 6 laty  organizatorzy, Towarzystwo Muzyczne im. Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, zadecydowali o wprowadzeniu tego nowego naówczas typu konkursu. Kierownictwo artystyczne objął zaś wiceprezes Towarzystwa, reżyser i śpiewak Andrzej Wiza

    Jury III Konkursu Pieśni i Arii. I. Bojkowska (sekretarz), prof. P. Łykowski, prof. W. Maciejowski, prof. U. Trawińska-Moroz (przewodnicząca), A. Wiza (kierownik artystyczny), prof. M. Krzyńska, prof. P. Kusiewicz, ks. prof. T. Przybylski (honorowy przewodniczący)

        Uczestnikami konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministra Kultury oraz dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,  byli studenci i uczniowie akademii muzycznych i szkół muzycznych II stopnia z Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Jury przewodniczyła znana śpiewaczka operowa, dziekan Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, rodem jednak z wielkopolskiego Gniezna, prof. Urszula Trawińska-Moroz. Honorowym przewodniczącym był natomiast jak co roku ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa. Poza tym w jury zasiadali profesorowie: Magdalena Krzyńska (Bydgoszcz), Piotr Kusiewicz (Gdańsk), Piotr Łykowski (Wrocław), Wojciech Maciejowski (Poznań) oraz Andrzej Wiza. Sekretarzem jury była Izabela Bojkowska, członek zarządu Towarzystwa Muzycznego (Warszawa).

       Konkurs był dwuetapowy. Z akompaniamentem fortepianu w sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach wykonywano pieśni i arie nie tylko Kurpińskiego, ale także innych kompozytorów związanych z Wielkopolską, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Henryka Opieńskiego, Henryka Czyża, Raula Koczalskiego. Zwyciężył baryton z AM we Wrocławiu Jarosław Bodakowski, II miejsce zdobyła Lilianna Zalesińska (mezzosopran) z AM w Łodzi, a III – Anna Niemiec–Mościcka (sopran) z AM w Bydgoszczy. Ponadto wyróżniono: Patrycję Krzeszowską z AM w Łodzi, Justynę Jedynak z AM w Bydgoszczy, Karolinę Sambor z AM w Bydgoszczy, Aleksandrę Kamińską z AM w Poznaniu oraz Jakuba Bieszczada z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu.

             Konkurs rozpoczął się koncertem inauguracyjnym pt. „Arcydzieła muzyki wokalnej” w piątek 20 maja w wykonaniu tenora Wojciecha Maciejowskiego i pianistki Laury Sobolewskiej, a zakończył w niedzielę 22 maja koncertem laureatów, dedykowanym ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu, który tego dnia uroczyście obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.

             Koncert laureatów dedykowany był ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu z racji 50. rocznicy przyjęcia przezeń święceń kapłańskich. Dla Jubilata zaśpiewał więc  m. in. laureat I nagrody Jarosław Bodakowski z AM we Wrocławiu

             Uczestnicy uroczystości jubileuszowych 22 maja z okazji przyjęcia przez Księdza Profesora Tadeusza Przybylskiego 50 lat temu święceń kapłańskich zgodnie podkreślali, że dane im było brać udział w poruszającym i zapadającym trwale w pamięć wydarzeniu. Stało się tak przede wszystkim za sprawą mszy świętej, odprawionej przez Szanownego Jubilata w kościele we Włoszakowicach, które tak ukochał ze względu na osobę Karola Kurpińskiego i, jak twierdzi, życzliwość i sympatię, jakich tu od wszystkich doznaje.

             Mszę św. wraz z Jubilatem współcelebrowali księża z salezjańskiej wspólnoty Księdza Profesora na Dębnikach w Krakowie: ks. Marian Dziubiński oraz ks. Mieczysław Kaczmarczyk. Ks. proboszcz Andrzej Błaszak pełnił natomiast obowiązki gospodarza miejsca i mistrza ceremonii.

             Świętowanie jubileuszu Księdza Przybylskiego 22 maja nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z zakończeniem konkursu oraz odpustem parafialnym. Uczestnictwo księży z całego dekanatu przemęckiego oraz znakomitych pedagogów – jurorów konkursu, a także śpiewającej na konkursie młodzieży, jeszcze bardziej  podniosło rangę uroczystości, w której ponadto wzięli udział: przedstawiciele władz gminy, gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych, członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, licznie przybyli parafianie, ale i goście spoza parafii. Powyżej pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przed Pałacem Sułkowskich

            Godną oprawę artystyczną mszy świętej zapewniły, jakże bliskie sercu Drogiego Jubilata, Parafialny Żeński Chór „Cantilena”, którym dyrygowała zza pulpitu zabytkowych organów Englera Mariola Jagodzik, oraz Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta, który wykonywał fragmenty mszy swego patrona „Na stopniach Twego”. Miłą niespodziankę sprawił wszystkim Mieczysław Leśniczak, szef Capelli Zamku Rydzyńskiego, który także nieoczekiwanie pojawił się we włoszakowickiej świątyni wraz z nieodłączną trąbką. Jeśli dodać, że specjalnie dla Księdza sopranową wokalizę w „Ave Maria” Cacciniego wykonała - z towarzyszeniem Marioli Jagodzik na organach - przewodnicząca jury Urszula Trawińska-Moroz, jasne stanie się, że owa msza była nie tylko wydarzeniem duchowym, ale także artystycznym, choć oczywiście ten drugi wymiar miał w tym wypadku mimo wszystko mniejsze znaczenie.

             W czasie mszy wyraźnie wzruszony Jubilat poświęcił świeżo odrestaurowaną z wielką pieczołowitością chrzcielnicę, w której ochrzczony został Karol Kurpiński.

             Po południu natomiast, jako się rzekło, odbył się dedykowany Księdzu Profesorowi koncert laureatów, zamykający III Konkurs Pieśni i Arii, w czasie którego członek zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, Izabela Bojkowska, oficjalnie poinformowała o przyznaniu Księdzu Przybylskiemu nagrody Ministra Kultury w dowód uznania dla Jego licznych kulturotwórczych i naukowych dokonań.

       Konkursowi towarzyszyło podsumowanie XXX Ogólnopolskiego Konkursu na Drzeworyt i XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej. Uczestnicy konkursu wysłuchali też jak co roku akademickiego wykładu ks. prof. Przybylskiego, który tym razem poświęcony był twórczości pieśniarskiej patrona włoszakowickich konkursów.

      Podkreślić warto, że przesłuchania i koncerty tegorocznego konkursu zostały zarejestrowane dźwiękowo przez Piotra Karwatkę z Dłużyny i są dostępne na stronie internetowej: http://amigo.pop.pl/kurpinski/ .

      31 lipca została sfinalizowana umowa o wykonanie składu komputerowego wybranych uwertur Karola Kurpińskiego („Krakowiacy i Górale”, „Marcinowa w Seraju”, „Dziadek i Wnuk”). Na prośbę ks. prof. Przybylskiego zadania podjął się p. Piotr Kołodziej z Krakowa. Nowoczesna notacja nut Kurpińskiego powinna być traktowana zdaniem ks. prof. priorytetowo jako podstawa do dalszych działań popularyzatorskich.

      20 września  po raz 15 wystawiono operę Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie” w reżyserii Andrzeja Wizy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach tamtejszego ogólnopolskiego festiwalu operowego.

            28 września na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich odbył się walny zjazd Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. Obrady zdominowała sprawa zmian w statucie, które umożliwią rejestrację Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego. Inne ważne zmiany w statucie Towarzystwa mają na celu większą aktywizację szeregowych członków Towarzystwa poprzez uczynienie z walnego zjazdu odbywanego co roku rzeczywistej najwyższej władzy Towarzystwa.

            Zarząd Towarzystwa przedstawił także obszerne sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności w minionych trzech latach i uzyskał potrzebne absolutorium. W czasie obrad prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznaniu omówił ambitne plany dotyczące przyszłorocznego XIII Akademickiego Konkursu Klarnetowego.

             Na zakończenie festiwalu muzyki staropolskiej w Warszawie w dniu 30 września  wykonano „Te Deum” Kurpińskiego. Warszawską Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Kameralnym Warszawskiej Opery Kameralnej dyrygował Ryszard Zimak.

             Tradycją stało się przygotowywanie co najmniej raz do roku większej imprezy z myślą o członkach gminnych zespołów śpiewaczych, którzy, godzi się przypomnieć, spełniają bardzo pożyteczną, kulturotwórczą rolę w swoim miejscu zamieszkania. W 2004 r. np. taką imprezą było „Śpiewanie Moniuszki”, a w 2005 r. - „Wesele bukówieckie”, które odbyło się na sali Domu Kultury w Bukówcu Górnym 19 listopada.

             W imprezie tej, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Muzyczne, wzięło udział 11 gminnych zespołów śpiewaczych oraz Chór Męski im. Kurpińskiego, a więc w sumie ok. 250 osób. Do spotkania tego zespoły przygotowywały się przez cały rok, opracowując  pod okiem swych instruktorów różne - stare i nowe, regionalne i ogólnopolskie - pieśni  i przyśpiewki weselne. Ich prezentacja, przeplatana zbiorowymi tańcami, stanowiła główną część imprezy, która pomyślana została jako naśladowanie prawdziwego wesela regionalnego. W związku z tym ważna rola przypadła w udziale Zespołowi Regionalnemu im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego. Członkowie zespołów śpiewaczych byli natomiast jak gdyby gośćmi weselnymi

Na zakończenie wszyscy uczestnicy imprezy „Wesele bukówieckie”, współorganizowanej przez Towarzystwo Muzyczne im. Kurpińskiego, stanęli do pamiątkowego zdjęcia


                                                                                                                                                                              powrót do strony głównej