Działalność Towarzystwa Muzycznego - lata 2002- 2003
 


2002 

6 marca, w 217 rocznicę urodzin patrona,  Towarzystwo Muzyczne było organizatorem koncertu urodzinowego, na którym rozbrzmiewała muzyka Kurpińskiego w wykonaniu zaprzyjaźnionych z Włoszakowicami: Tatiany Szczepankiewicz (sopran), Andrzeja Wizy (tenor), prof. Anny Prabuckiej – Firlej (fortepian) i prof. Krzysztofa Sperskiego (wiolonczela).

Uczestnicy koncertu w 217 rocznicę urodzin 
kompozytora. Od lewej: Andrzej Wiza, prof. 
Anna Prabucka – Firlej, prof. Krzysztof 
Sperski, Tatiana Szczepankiewicz

Spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa
 na sali GOK we Włoszakowicach 6 marca 2002 r

Po koncercie odbyło się spotkanie członków Towarzystwa, na którym prezes Waligóra przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności Towarzystwa w minionym roku oraz przedstawił plany na najbliższą  przyszłość.

6 kwietnia Towarzystwo współorganizowało we Włoszakowicach wraz z Kołem Młodych Melomanów „Amadeus” przy SP nr 90 w Poznaniu i stowarzyszeniem „Pro Sinfonika” z Poznania imprezę, podczas której goście z Poznania, Grodziska Wlkp. i Kórnika – młodzież, rodzice i opiekunowie – zapoznali się z kultywowaniem pamięci o Kurpińskim w miejscu jego urodzenia, a mianowicie zwiedzili Izbę Pamięci kompozytora, Pałac Sułkowskich i wysłuchali koncertu Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego. Warto zaznaczyć, że gościem specjalnym imprezy była wdowa po słynnym kompozytorze Tadeuszu Bairdzie.

W dniach 23 – 26 maja odbywał się XXXV Ogólnopolski Konkursu  Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – II Konkurs  Pieśni i Arii.

Organizatorem II Konkursu Pieśni i Arii było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Natomiast współorganizatorami: Gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konsultację naukową i współpracę merytoryczną w przygotowaniu Konkursu zapewniła Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu. Patronat honorowy sprawował Minister Kultury RP. Dodatkowe nagrody  ufundowali: Ministerstwo Kultury  i Wydział Kultury Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto podczas trwania konkursu wręczono dyplomy Ministra Kultury.

Ogółem do konkursu, który odbywał się w dwóch kategoriach śpiewaków zawodowych i niezawodowych,  zgłosiło się 23 uczestników, a wzięło udział 21. W większości byli to studenci akademii muzycznych i szkół muzycznych II stopnia z:  Gdańska, Poznania, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Przemyśla. Jedna uczestniczka reprezentowała kategorię śpiewaków niezawodowych.               

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: przewodnicząca jury prof. Ewa Wójciak - Wdowicka, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w  Poznaniu, członkowie jury: prof.  Eugeniusz Sąsiadek, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prof.  Piotr Kusiewicz, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, mgr Izabela Bojkowska, pianistka z Warszawy, mgr Andrzej Wiza, śpiewak i reżyser teatralny z Poznania, wiceprezes Towarzystwa oraz członek honorowy ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, wiceprezes Towarzystwa. Jury pracowało według własnego regulaminu.

            23 maja w godzinach wieczornych uczestnicy konkursu, jurorzy, członkowie Zarządu Towarzystwa Muzycznego z prezesem Stanisławem Waligórą oraz mieszkańcy Włoszakowic złożyli kwiaty pod pomnikiem Kurpińskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. O godz. 20.00 rozpoczął się koncert inauguracyjny II Konkursu Pieśni i Arii. Artyści  scen muzycznych Poznania  wystawili kameralną wersję opery Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie” w reżyserii Andrzeja Wizy. Operę poprzedził występ zespołu muzyki dawnej „Minstrele” z Włoszakowic pod kierunkiem nauczyciela muzyki w miejscowym Zespole Szkół Andrzeja Żołędziejewskiego. W koncercie wzięli udział uczestnicy Konkursu i zaproszeni goście, m.in. prezes Towarzystwa „Polonaise” z Berlina prof. Jűrgen Rasinsky. 

            24  maja 2002r. o godz. 9.00 od przesłuchań jedynej śpiewaczki niezawodowej rozpoczęły się zmagania konkursowe.

            Wieczorem ks. prof. Tadeusz Przybylski, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, wygłosił odczyt poświęcony twórczości scenicznej Kurpińskiego i jej ówczesnej recepcji społecznej, wysłuchany przez uczestników i gości konkursu.

            Po południu 25 maja jury ogłosiło wyniki II Konkursu Pieśni i Arii.

            I miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł oraz dyplom Ministra Kultury otrzymał Jarosław Wewióra z AM w Bydgoszczy. II miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł oraz dyplom Ministra Kultury otrzymała Bogumiła Dziel – Wawrowska z AM w Warszawie. Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 800 zł każda otrzymali: Anna Błaszkiewicz z AM w Poznaniu i Wojciech Ziarnik z AM we Wrocławiu. Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 zł każda otrzymały: Arnika Dobras z Teatru Muzycznego we Wrocławiu i Barbara Lewicka z AM w Gdańsku. Poza nagrodami i wyróżnieniami jury przyznało szereg nagród specjalnych  i  wyróżnień.  

Koncert laureatów II Konkursu Pieśni i Arii odbył się tego samego dnia, tj. 25 maja o godz. 20.00.

W czasie koncertu wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali  pamiątkowe dyplomy. Natomiast prezes Towarzystwa, Stanisław Waligóra, otrzymał dyplom Ministra Kultury w uznaniu zasług w upowszechnianiu muzyki polskiej.

Uczestnicy II Konkursu Pieśni i Arii wraz z akompaniatorami, jurorami i organizatorami. Siedzą od lewej: Irena Michalewicz (dyr. Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach i z-ca kierownika organizacyjnego Konkursu), Andrzej Wiza (członek jury), prof. Eugeniusz Sąsiadek (członek jury), prof. Ewa Wdowicka (przewodnicząca jury), ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, Izabela Bojkowska (członek jury), prof. Piotr Kusiewicz (członek jury) i Stanisław Waligóra( prezes Towarzystwa i kierownik organizacyjny Konkursu).

9 lipca Rada Gminy Włoszakowice na wniosek Towarzystwa Muzycznego  w specjalnej uchwale nadała  ulicy znajdującej się w sąsiedztwie ulic Chopina i Bogusławskiego we Włoszakowicach nazwę „Ks. Tadeusza Przybylskiego”, o czym honorowego obywatela gminy Włoszakowice niezwłocznie powiadomiono.

15 sierpnia po raz drugi Towarzystwo Muzyczne współorganizowało występ w Charbielinie połączonych zespołów śpiewaczych z terenu gminy na uroczystościach odpustowych. Ok. 180 śpiewaków pod batutą członka Towarzystwa, znanego działacza kultury i instruktora śpiewu p. Antoniego Kaczmarka, w czasie sumy odpustowej wykonało fragmenty mszy Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy Tronu”. We mszy uczestniczyli prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra oraz prezes honorowy Karol Muszkieta.

18 września przedstawiciele Zarządu Towarzystwa, prezes Stanisław Waligóra i członkowie Zarządu: Lech Erbert i Ireneusz Rogacki,  wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Powązkowskim w związku  ze 145 rocznicą śmierci Kurpińskiego. W uroczystościach udział wzięli także m.in.: chór im. Karola  Kurpińskiego działający w Warszawie przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie Jerzy Antepowicz, p. Izabela Bojkowska oraz prof. Mirosław Pokrzywiński z Akademii Muzycznej w Warszawie.  

W czasie pobytu w Warszawie delegacja Towarzystwa ofiarowała wykonawcy  800 zł na remont grobu Karola Kurpińskiego, w tym  600 zł zebrane i przekazane  przez młodzież oraz radę pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. W godzinach popołudniowych przedstawiciele Towarzystwa  wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Kultury z p. Zofią Wileńską - dyrektorem Sekretariatu Ministra Kultury- oraz z p. Maksymilianem Celedą - p.o. dyrektora Departamentu Edukacji Kulturalnej. W spotkaniu wzięła udział organizująca to spotkanie p. Izabela Bojkowska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z prezesem J. Antepowiczem na czele. W czasie spotkania została przedstawiona działalność naszego Towarzystwa i omówiono możliwości wsparcia tej działalności przez Ministerstwo Kultury. Pani Zofia Wileńska wręczyła członkom delegacji, z tytułu działalności w  organizacji pozarządowej, medale Rzecznika Praw Obywatelskich.                                

Zgodnie z umową zawartą z Musica Iagellonica, wydawnictwem redagującym  książkę ks. prof. Tadeusza Przybylskiego, która zawierać ma całość jego studiów nad Kurpińskim, we wrześniu br. Towarzystwo przekazało redaktorowi p. A. Sitarzowi  materiały, do przygotowania których wcześniej się zobowiązało.

2003

19 stycznia w Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach  odbył się już po raz drugi koncert noworoczny, zorganizowany przez Towarzystwo dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Zdzisława Nowaka. Wielu niekłamanych wzruszeń i przeżyć dostarczył licznie zgromadzonym widzom występ młodego, ale coraz bardziej cenionego zespołu wokalnego “Nova Gaudia” z Poznania. Śpiewający à capella 10 – osobowy zespół zabrał słuchaczy w swego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, wykonując kolędy średniowieczne, renesansowe i barokowe oraz inne pieśni wywodzące się z różnych czasów i stron świata, a także popularne standardy współczesnej muzyki rozrywkowej.

 

Nowa Gaudia, czyli „nowe radości” (śpiewania), na koncercie noworocznym we Włoszakowicach

Wyjątkowo atrakcyjny i wręcz zdumiewający był także nieznany przeciętnemu słuchaczowi sposób śpiewania i posługiwania się głosem. Kierownik artystyczny zespołu, Jacek Sykulski, który wystąpił w roli śpiewającego dyrygenta, dzięki pobytowi stypendialnemu w Kanadzie miał okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi technikami wokalnymi, nawiązującymi do wielkiej amerykańskiej tradycji śpiewaczej. Dlatego nawet wykonaniu tak tradycyjnych kolęd jak “Wśród nocnej ciszy” czy “Gdy się Chrystus rodzi” towarzyszyło wrażenie oryginalności.

6 marca w 218 rocznicę urodzin i chrztu Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach odbyły się liczne uroczystości, współorganizowane przez Towarzystwo Muzyczne.

W godzinach rannych społeczność szkoły gimnazjalnej we Włoszakowicach przyjęła Kurpińskiego za swego patrona. Natomiast w południe na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich Towarzystwo Muzyczne zorganizowało tradycyjny już koncert urodzinowy, na który zaproszono młodzież gimnazjum, dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły oraz członków Towarzystwa.

W koncercie muzyki Kurpińskiego wystąpili artyści reprezentujący gdańskie środowisko muzyczne: Barbara Lewicka (śpiew), Anna Prabucka – Firlej (fortepian), Emilia Grażyńska (fortepian), Grzegorz Wieczorek (klarnet) i Marian Stefanowicz (puzon). Koncert świetnie przygotował i poprowadził ze swadą członek zarządu Towarzystwa prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W programie koncertu znalazły się pieśni: “Etwin i Klara”, “Gdy słowik zanuci...” oraz arietta Wandalii z opery “Czaromysł”, koncert klarnetowy B-dur, cavatina w opracowaniu na puzon oraz „IX wariacji fortepianowych”.

Koncert urodzinowy ku czci Kurpińskiego dla społeczności szkolnej. Na klarnecie gra Grzegorz Wieczorek, akompaniuje Anna Prabucka – Firlej

Przed koncertem prezes Towarzystwa Muzycznego Stanisław Waligóra wręczył odznaki “Zasłużonego działacza kultury”, przyznane przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego na wniosek prezesa Towarzystwa, wyróżniającym się członkom Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego. Z kolei prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu Stanisław Słopień wręczył medal 40-lecia WTK ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu, wiceprezesowi Towarzystwa, w uznaniu dla jego badawczego trudu.

Natomiast wieczorem w kościele parafialnym pod wezw. Św. Trójcy, pamiętającym chrzest Kurpińskiego, odbyła się msza święta w intencji kompozytora, jego żony i rodziców, którą sprawowali ks. proboszcz Andrzej Błaszak i ks. prof. Przybylski. W czasie liturgii Chór Męski im. Karola Kurpińskiego tradycyjnie już wykonywał fragmenty mszy Patrona. Chórem dyrygował Lech Erbert.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz Towarzystwa w otoczeniu chórzystów i mieszkańców złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą postać kompozytora. Całość uroczystości zwieńczył gremialny śpiew “Warszawianki”.
 

4 kwietnia wizytę we Włoszakowicach złożył niespodziewany gość, a mianowicie emerytowany profesor muzykologii sławnego Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych Stanley Sadie wraz z małżonką. Prof. Sadie przygotowuje przewodnik po miejscach związanych z kompozytorami europejskimi. Od swego znajomego, Polaka, dowiedział się o Kurpińskim i uznał, że w czasie swojej wizyty w Polsce nie może nie odwiedzić jego rodzinnej miejscowości. Państwa Sadiech interesowało, w jaki sposób honorowana jest we Włoszakowicach pamięć o Karolu Kurpińskim, a także miejsca z nim związane. Niecodzienni goście zapoznali się z informacjami o Towarzystwie i jego działalności, odwiedzili izbę pamięci Kurpińskiego, zwiedzili salę trójkątną pałacu Sułkowskich, archiwum twórczości kompozytora, kościół parafialny z organami Englera (o których opowiadał ks. proboszcz Błaszak), a także miejsce urodzenia Kurpińskiego, wszędzie wykonując zdjęcia. Zebrane informację zamierzają wykorzystać w publikacji naukowej swego autorstwa, która w bieżącym roku ma się ukazać nakładem Yale University Press. Uzyskaliśmy zapewnienie, że Towarzystwo otrzyma gratisowy egzemplarz tej książki.

W dniach 21 – 25 maja trwał XXXVI Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – XII Akademicki Konkurs Klarnetowy.

Choć koncert inauguracyjny konkursu wybrzmiał, jako się rzekło, dopiero 21 maja, muzyczne majowe atrakcje w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach zaczęły się jeszcze wcześniej, a mianowicie  koncertem francuskiego klarnecisty Jean – Marc Fessarda, który z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego „Wieniawski” wystąpił już 16 maja w kwintetach klarnetowych Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johannesa Brahmsa. Ten wyjątkowy koncert doszedł do skutku, ponieważ Włoszakowice wybrane zostały na miejsce inauguracji wielkopolskiego festiwalu muzycznego „Muzyka Wszechobecna”, który  towarzyszył odbywającemu się w tym czasie w Poznaniu XXII Zgromadzeniu Ogólnemu Rady Gmin i Regionów Europy. Koncert poprzedziła miła uroczystość wręczenia przez prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego Stanisława Waligórę 22 chórzystom Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic dyplomów uznania podpisanych przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego w dowód uznania za długoletnią i aktywną działalność śpiewaczą w środowisku lokalnym.

W ramach współpracy Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego i agencji artystycznej „Art – Power” z Poznania, organizatora festiwalu „Muzyka Wszechobecna”, włoszakowicka publiczność wysłuchać także mogła tydzień później, 23 maja, koncertu pieśni kompozytorów polskich, m.in. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego i Tadeusza Szeligowskiego,  w wykonaniu Urszuli Kryger (mezzosopran)  i Jarosława Bręka (baryton i bas) oraz Katarzyny Jankowskiej – Borzykowskiej (fortepian). Ten recital był równocześnie jednym z dwóch koncertów towarzyszących konkursowi klarnetowemu.

Drugim, zagranym 22 maja, był występ wrocławskiego  Duo Guitarinet w składzie: Krzysztof Pełech – gitara i Jan Jakub Bokun – klarnet. Muzycy z Wrocławia z kolei zabrali słuchaczy w podróż w świat dźwięków tanga artystycznego, wykonując utwory m. in. takich argentyńskich  mistrzów jak Astor Piazzolla i Sergio Assad. Warto przy okazji zaznaczyć, że Jan Jakub Bokun jest laureatem II nagrody konkursu z 1995 roku.

            Sam XII Akademicki Konkurs Klarnetowy rozpoczął się 21 maja recitalem laureata I nagrody poprzedniej, XI edycji konkursu, I klarnecisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Zbigniewa Kalety, który z towarzyszeniem Teresy Drabczyk wykonał Sonatę Es-dur na klarnet i fortepian Johannesa Brahmsa i Morceau de salon Jana Wacława Kalliwody oraz, bardzo rzadko wykonywany, Clair Franco Donatoniego na klarnet solo. Wśród publiczności koncertu zasiadł specjalnie przybyły na tę uroczystość marszałek województwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, który wraz z ministrem kultury objął patronat nad włoszakowicką imprezą. Warto dodać, że przedstawiciel Ministerstwa Kultury, dyrektor Departamentu Edukacji Artystycznej Maksymilian Celeda, był z kolei gościem na koncercie wokalnym Urszuli Kryger i Jarosława Bręka. Obaj dostojni goście spotkali się także z jurorami konkursu i członkami Towarzystwa.

Do konkursu zgłosiło się 27 najlepszych klarnecistów reprezentujących środowiska akademickie wszystkich 8 polskich akademii muzycznych oraz 2 filii. Ostatecznie w konkursowe szranki stanęło ich 25, w tym jedna kobieta. Także w jury konkursowym pod sprawnym  przewodnictwem kierownika artystycznego konkursu prof. Zdzisława Nowaka z Poznania zasiedli profesorowie klarnetu ze wszystkich polskich akademii muzycznych, a mianowicie: prof. Andrzej Dudziński z Bydgoszczy, prof. Andrzej Godek z Krakowa, prof. Andrzej Janicki z Katowic, prof. Mirosław Pokrzywiński z Warszawy, prof.  Marek Schiller z Gdańska, prof. Ryszard Ryczel z Łodzi i prof. Mieczysław Stachura z Wrocławia. W pracach jury uczestniczył także gość z Czech prof. Valter Vitek z Ostrawy. Sekretarzem jury był natomiast wiceprezes Towarzystwa Muzycznego Andrzej Wiza z Poznania.

Jury konkursowe po przesłuchaniu w I etapie, we czwartek i piątek 22 i 23 maja, 25 studentów dopuściło do II etapu 13. W sobotę 24 maja wieczorem jury ogłosiło wyniki po przesłuchaniach II etapu. Do III etapu postanowiono dopuścić 5 studentów. Byli to: Robert Gudaja, Adrian Janda, Bartosz Karwowski, Krzysztof Krzyżanowski, Jarosław Podsiadlik .Przesłuchania III etapu pięciu najlepszych klarnecistów  z towarzyszeniem orkiestry Accademia dell' Arcadia pod dyrekcją Dariusza Tabisza odbyły się w niedzielę 25 maja.

Zwycięzcą XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego we Włoszakowicach został Krzysztof Krzyżanowski z Akademii Muzycznej w Krakowie. Drugie miejsce zajął Adrian Janda z AM w Warszawie, a trzecie Bartosz Karwowski - także z AM w Warszawie. Czwarte miejsce ex aequo zajęli Robert Gudaja z AM w Katowicach  i Jarosław Podsiadlik z AM we Wrocławiu. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Bosak z AM w Krakowie, Krzysztof Krzyżewski z AM w Bydgoszczy oraz Dariusz Wiśniewski z AM w Łodzi.

Laureaci trzech pierwszych miejsc XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego wraz z członkami jury

W opinii jury konkursowego przesłuchani w ciągu kolejnych czterech dni w trzech etapach uczestnicy zaprezentowali  bardzo wysoki poziom wykonawczy i posługiwanie się znakomitą techniką interpretacyjną.  Wśród studentów zaś od początku do końca panowała atmosfera szlachetnej, koleżeńskiej rywalizacji.

Późnym niedzielnym popołudniem rozpoczął  się koncert laureatów prowadzony przez prof. Zdzisława Nowaka i Andrzeja Wizę.

W I części koncertu laureaci i wyróżnieni odebrali konkursowe nagrody.

I tak, laureat I nagrody Krzysztof Krzyżanowski otrzymał nagrodę główną: klarnet A firmy Buffet Crampon z Paryża. Organizatorom udało się połączyć telefonicznie z Maciejem Milerem z firmy Buffet Crampon, który tą drogą złożył zwycięzcy gratulacje od fundatora nagrody głównej.  Inną nagrodą przewidzianą dla zwycięzcy konkursu jest występ  ze sławną Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Oprócz tego  Krzysztof Krzyżanowski został zaproszony do realizacji sesji nagraniowej dla Radia „Merkury” S.A. oraz jako wykonawca koncertu towarzyszącego Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci i Młodzieży” w dniu 30 maja 2003 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, na którym otrzymał także nagrodę ufundowaną przez wojewodę wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego.

Laureat II nagrody Adrian Janda otrzymał klarnet firmy „Yamaha”, ufundowany przez przedstawiciela firmy Henryka Łukaszewskiego z Poznania, a także nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za najlepsze wykonanie koncertu klarnetowego Karola Kurpińskiego. Oprócz tego Adrian Janda  został zaproszony jako wykonawca koncertu w sezonie koncertowym 2003 / 2004 do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (nagroda rektora AM w Bydgoszczy) oraz  jako solista koncertu towarzyszącego Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci i Młodzieży” w dniu 30 maja 2003 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Bartosz Karwowski odebrał dwie pieniężne nagrody rektorskie : rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Poza tym odebrał on także nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.  Bartoszowi Karwowskiemu została także przyznana nagroda w postaci bezpłatnej naprawy instrumentu w zakładzie jednego ze sponsorów Piotra Śmietany z Katowic.

Robert Gudaja odebrał nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, a także cenne akcesoria od przedstawiciela firmy Leblanc  p. Jarmuły.

Z kolei Jarosław Podsiadlik odebrał nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz akcesoria instrumentalne.

Nagrodę prezydenta Poznania dla najlepszego wielkopolskiego studenta – klarnecisty przyznano Szymonowi Jasińskiemu z AM w Poznaniu. Jej wręczenie  nastąpiło na wyżej wymienionym koncercie w Poznaniu w Centrum Kultury „Zamek” 30 maja ub. roku.

Poza tym wszyscy uczestnicy XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego otrzymali dyplomy uczestnictwa. Dyplomami wyróżniono także najlepszych akompaniatorów konkursu: Teresę Drabczyk z AM w Katowicach, Jadwigę Lewczuk z AM w Gdańsku, Renatę Pabich z AM w Poznaniu, Iwonę Popławską – Zimowską z AM w Krakowie, Agnieszkę Stańczyk – Przybylską z AM w Łodzi, Marka Werpulewskiego z AM we Wrocławiu i Magdalenę Swatowską z AM w Bydgoszczy.

W części II koncertu laureaci pierwszych miejsc zaprezentowali się w repertuarze konkursowym.

Dodać trzeba, że w czasie trwania konkursu w sobotę 24 maja uczestnicy konkursu, jurorzy  i  przybyła publiczność mieli okazję wysłuchać tradycyjnego już i jak zawsze ciekawego referatu ks. prof. Tadeusza Przybylskiego z Krakowa, wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego, który tym razem mówił o koncercie klarnetowym Kurpińskiego, umiejscawiając go na tle współczesnej kompozytorowi twórczości na ten instrument.

W czasie konkursu czynna również była wystawa instrumentów muzycznych i akcesoriów takich firm jak Buffet Crampon, Yamaha, Leblanc czy Henri Selmer.

Gra zwycięzca XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego Krzysztof Krzyżanowski z AM w Krakowie. Towarzyszy orkiestra Accademia dell’ Arcadia pod dyrekcją Dariusza Tabisza

 

Na tradycyjnej mszy odpustowej 15 sierpnia w sanktuarium w Charbielinie śpiewał Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta i przy akompaniamencie Marioli Jagodzik. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele zarządu Towarzystwa.

 9 września odbyło się drugie w 2003 r. zebranie zarządu Towarzystwa. Tematem obrad było podsumowanie minionego XII Konkursu Klarnetowego oraz przyjęcie do akceptacji regulaminu V Konkursu Polonezów. To ostatnie zagadnienie referował prof. Krzysztpf Sperski – kierownik artystyczny konkursów polonezów. Członek zarządu p. Izabela Bojkowska przedstawiła projekt spektaklu pod roboczą nazwa „Salon Marii Szymanowskiej”, w którym przewiduje się udział młodych artystów polskich i niemieckich. Premierę przedstawienia przygotowywanego we współpracy z berlińskim Towarzystwem „Polonaise”  przewiduje się w roku bieżącym.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 1 października w poznańskim ratuszu odbyła  się uroczystość, w czasie której decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek Wielkopolski Stefan Mikołajczak wręczył ważne odznaczenia członkom władz Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego.

I tak, prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek Zarządu Towarzystwa i kierownik artystyczny akademickich konkursów klarnetowych uhonorowany został medalem za zasługi dla kultury wielkopolskiej, natomiast prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra odznaczony został wyróżnieniem w formie ryngrafu za „godną uznania pracę i zaangażowanie w dzieleniu się tą wyjątkową sztuką , jaką jest muzyka”.

W dniu 11 października 2003r. w Bukówcu Górnym odbył się II Przegląd Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego Amatorskich Zespołów Śpiewaczych, którego organizatorami byli Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach .

            Do II Przeglądu zgłosiło się 10 zespołów śpiewaczych z gminy Włoszakowice, a mianowicie zespoły śpiewacze z Włoszakowic, Boguszyna Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Grotnik, Dłużyny, Zbarzewa, Sądzi, Bukówca Górnego i Zespół Wokalny ,,Złota Jesień" z Bukówca Górnego, w ogólnej liczbie 200 śpiewaków. Wszystkich zebranych powitał prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach Stanisław Waligóra. Przegląd prowadził sekretarz Towarzystwa Muzycznego Roman Potok, a w komisji artystycznej oceniającej zespoły pracowali: Andrzej Wiza - śpiewak i reżyser, a zarazem wiceprezes Towarzystwa Muzycznego, Karol Muszkieta - honorowy prezes Towarzystwa  Muzycznego, Jerzy Mizgalski – członek Towarzystwa Muzycznego.

  Po drugiej części przesłuchań przewodniczący komisji artystycznej Andrzej Wiza przedstawił komunikat zawierający pozytywne opinie oraz drobne uwagi skierowane do wszystkich zespołów. Prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra podziękował zespołom, kierownikom zespołów i dyrygentom wręczając dyplomy za udział w II Przeglądzie oraz kwiaty.

    Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic pod dyrekcją Lecha Erberta i Chór Żeński ,,Cantilena" z Włoszakowic pod kierunkiem Marioli Jagodzik wykonali ,,Koncert dziękczynny za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II". 


                                                                                                                                                                              powrót do strony głównej