informatykinf

   Działalność Towarzystwa Muzycznego - lata 2000- 2001
 


2000 

W roku 2000 Towarzystwo Muzyczne było organizatorem obchodów 215 rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego. Z tej okazji 6 marca odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego z Poznania.

            W dniach 18-25 maja odbył się XXXIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XI Akademicki Konkurs Klarnetowy.

            W XI Akademickim Konkursie Klarnetowym pracowało jury w składzie: jako przewodniczący -  prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznania, jako członkowie - prof. Guy Deplus z Konserwatorium Paryskiego, prof. Andrzej Janicki z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. .Mieczysław Stachura z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prof. Andrzej Godek z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Mirosław Pokrzywiński z Akademii Muzycznej w Warszawie, prof. Marek Schiller z Akademii Muzycznej w Gdańsku, st. wykładowca Andrzej Dudziński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. Ryszard Ryczel z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz sekretarze: Izabela Bojkowska z Warszawy i Andrzej Wiza z Poznania – członkowie Zarządu Towarzystwa. W konkursie wzięło udział 20 klarnecistów z 8 akademii muzycznych. Zwycięzcą został Zbigniew Kaleta z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Głównym organizatorem konkursu byli Towarzystwo i Gmina Włoszakowice, a ponadto: Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie i Zarząd Miasta Leszna.

Konkurs wsparło finansowo: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Maciej Miller z Paryża i firma „Musique et Art”, firma Buffet Crampon, firma „Werner Kenkel” -  Producent Tektury Falistej i Opakowań z Krzycka Wielkiego, Henryk Łukaszewski i firma „LUKSERWIS” z Poznania oraz PLL LOT o. w Poznaniu. Patronat medialny objęło Radio „Merkury” Poznań. 

Od stycznia do września  trwały prace nad powstaniem płyty CD z utworami Karola Kurpińskiego w wykonaniu miejscowych chórów i solistów.

 11 i 12  listopada  z okazji 82 rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach  oraz w sali Domu Kultury w Bukówcu Górnym promocja tej płyty. Na płycie nagrano między innymi „Warszawiankę”, mszę „Na stopniach Twego upadamy tronu”, marsz obozowy z 1812 r., śpiewkę Zosi z opery „Krakowiacy i Górale”, poloneza „Witaj orle!”, dumkę „Gdy słowik zanuci”. Wybrane utwory z tej płyty w oryginalnym wykonaniu Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego pod dyr. Lecha Erberta oraz Parafialnego Chóru Kameralnego „Cantilena” pod dyr. Marioli Jagodzik z udziałem solistek Sabiny Michalak i Katarzyny Kaczmarek zostały zaprezentowane w ramach uroczystego koncertu.

Towarzystwo przez cały rok gromadziło materiały do powstającego archiwum twórczości Karola Kurpińskiego. Głównym realizatorem tego przedsięwzięcia był ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa.

Stale wzbogacane były zbiory miejscowej Izby Pamięci Karola Kurpińskiego. M.in. dzięki staraniom wiceprezesa Andrzeja Wizy oraz Izabeli Bojkowskiej pozyskano stroje z oper „Jadwiga, królowa polska” z  Opery Narodowej w Warszawie oraz z „Zamku na Czorsztynie” z Teatru Muzycznego w Gliwicach.

2001  

            29 stycznia Towarzystwo obchodziło jubileusz 25-lecia działalności. Na uroczystość do sali trójkątnej pałacu Sułkowskich przybyli członkowie Towarzystwa  oraz goście specjalni, a wśród nich rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Stanisław Pokorski i prorektor Akademii Muzycznej w Poznaniu dr Andrzej Kempiński. Prezes Stanisław Waligóra wręczył pamiątkowe medale najstarszym członkom - założycielom Towarzystwa, w tym prezesowi honorowemu Karolowi Muszkiecie.

Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu w uznaniu zasług dla propagowania kultury muzycznej w środowisku wiejskim wręczył prezesowi Stanisławowi Waligórze  medal „Bene Merenti” Ignacego Jana Paderewskiego wydany przez Akademię Muzyczną z okazji 80. rocznicy jej istnienia. Uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Towarzystwa uświetnił koncert Parafialnego Chóru Kameralnego Cantilena z Włoszakowic pod kierownictwem p. Marioli Jagodzik oraz solistek: Sabiny Michalak i Katarzyny Kaczmarek. Koncert prowadził p. Andrzej Wiza. Niespodzianką był występ prof. Zdzisława Nowaka, który zagrał na klarnecie, oraz prof. Andrzeja Tatarskiego, który zagrał na fortepianie. Po koncercie członkowie Towarzystwa oraz goście spotkali się na przyjęciu w sali masońskiej pałacu.

Na zdjęciu: członkowie  Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz zaproszeni  goście jubileuszu. Od lewej stoją: Jan Fogel - członek Komisji Rewizyjnej, Lech Erbert – członek Zarządu,  Jerzy Mizgalski - członek Zarządu, prof. Zdzisław Nowak -  AM Poznań, prof. Andrzej Tatarski – AM Poznań, ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski - wiceprezes,  Irena Michalewicz - skarbnik, Stanisław Waligóra - prezes,  dr Andrzej Kempiński – AM Poznań, prof. Stanisław Pokorski -  AM. Poznań, reż. Andrzej Wiza – wiceprezes, Karol Muszkieta - honorowy prezes, Antoni Kaczmarek – członek Zarządu, Ireneusz Rogacki - członek Zarządu.

W przyziemiu pałacu została  zorganizowana wystawa obrazująca działalność Towarzystwa na przestrzeni 25 lat. Zgromadzono kroniki, dokumenty, zdjęcia, afisze z najważniejszych imprez i wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo.

W  lutym ks. Tadeusz Przybylski pracował przy uporządkowaniu archiwum twórczości Karola Kurpińskiego. Archiwum twórczości Kurpińskiego, zawierające opisane i zarchiwizowane w postaci odbitek kserograficznych dzieła kompozytora i inne pisma jego autorstwa, zostało otwarte w maju. Z materiałów tych można korzystać na ogólnych warunkach na miejscu, tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29. Myśli się jednak o archiwizacji cyfrowej zbiorów.

              W  marcu i kwietniu trwały intensywne przygotowania do XXXIV Konkursu Młodych Muzyków -  IV Konkursu Polonezów, który odbył się w dniach 18 - 20 maja. Głównym organizatorem było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach przy finansowym współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Zarządu Miasta Leszna oraz Wytwórni Opakowań Tektury Falistej „Werner Kenkel” z Krzycka Wielkiego. Ogółem do konkursu zgłosiło się 17 muzyków.  Jury przesłuchało 14 uczestników z Poznania, Legnicy, Rawicza, Wschowy, Piły, Gdańska, Leszna.

            Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: przewodniczący prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej w Gdańsku, honorowy przewodniczący ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski  z Uniwersytetu Jagiellońskiego i AM w Krakowie, członkowie: prof. Anna Prabucka – Firlej z AM z Gdańska, prof. Zdzisław Nowak z AM z Poznania, mgr Izabela Bojkowska - muzyk z Warszawy i mgr Andrzej Wiza - śpiewak i reżyser z Poznania.

            Jury przyznało następujące nagrody. Dwie równorzędne pierwsze otrzymali: Radosław Kamieniarz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu i Aleksandra Kuczewska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali: Bartłomiej Ciastoń z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy i Michał Bryła z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu, dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymały: Dominika Przech z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu i Zuzanna Grochowska z Zespołu Szkół Muzycznych w Pile. Dwa wyróżnienia otrzymały: Patrycja Cwojdzińska z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Poznaniu i Weronika Sternal z Niepublicznej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Rawiczu. Poza nagrodami głównymi jury przyznało szereg nagród specjalnych. Za najlepsze wykonanie utworów Karola Kurpińskiego dyplom otrzymali: Zuzanna Grochowska i Bartłomiej Ciastoń.

 

Laureaci głównej nagrody:

Aleksandra Kuczewska (wiolonczela) 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Gdańsku
Radosław Kamieniarz (skrzypce)
 z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Poznani

 

              14 lipca  Towarzystwo Muzyczne zorganizowało koncert organowy w wykonaniu Floriana Wilkesa, głównego organisty katolickiej katedry w Berlinie. Koncert odbył się w kościele parafialnym we Włoszakowicach na organach, na których najprawdopodobniej grał jako organista ojciec Kurpińskiego, Marcin,  i sam Karol Kurpiński. W świetle posiadanych informacji organy te są jednymi z najstarszych w Wielkopolsce. Zostały wykonane przez wybitnego organmistrza wrocławskiego Michaela Englera w 1750 roku, o czym świadczy autograf odkryty w czasie prac renowacyjnych w 2000roku.

             15 sierpnia Towarzystwo Muzyczne było organizatorem wspólnego wykonania przez zespoły śpiewacze mszy Karola Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu” w sanktuarium maryjnym w Charbielinie podczas uroczystości odpustowych ku czci NMP. W przygotowaniu materiałów nutowych brała udział p. Mariola Jagodzik. W wykonaniu mszy Karola Kurpińskiego uczestniczyły zespoły śpiewacze z:  Włoszakowic, Jezierzyc Kościelnych, Dłużyny, Grotnik, Krzycka Wielkiego, Zbarzewa, Sądzi, Boguszyna, Bukówca Górnego. Ogółem w śpiewaniu wzięło udział 180 śpiewaków. Chórami dyrygował Antoni Kaczmarek, a obsługę liturgii mszy zapewnił Stanisław Michalak.

Na zdjęciu zespoły śpiewacze z gminy Włoszakowice na wspólnym śpiewaniu w Charbielinie podczas mszy św.  15 sierpnia 2001r.

            Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Towarzystwo Muzyczne było współorganizatorem koncertu dożynkowego dla rolników, w którym wystąpił Chór Żeński „Skowronki” z Poznania, wraz z dyrygent p.  Alicją Szelugą oraz kierownikiem artystycznym p. Benigną Jaskulską. Wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Żeńcy” z Nietążkowa pod kierownictwem p. Rafała Rosolskiego. Uroczystość odbyła się 26 sierpnia w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach.

            Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, mając na uwadze propagowanie twórczości kompozytora w gminie Włoszakowice, w programie działalności na rok 2001 zaplanowało dwie imprezy dla zespołów śpiewaczych. Pierwsza z nich, jak już podano, odbyła się 15 sierpnia 2001 w Charbielinie.

Natomiast przygotowania do drugiej imprezy, do przeglądu Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego w wykonaniu amatorskich zespołów śpiewaczych, rozpoczęły się już z początkiem roku, kiedy to do zespołów rozesłano regulaminy przeglądu i materiały nutowe opracowane przez p. Mariolę Jagodzik. Zespoły śpiewacze z gminy Włoszakowice chętnie zgłosiły swe uczestnictwo w przeglądzie i rozpoczęły próby wybranych utworów Karola Kurpińskiego.

            Warto przypomnieć, że pierwszy zespół śpiewaczy, "Śpiewaj z nami", powstał w 1995 roku we Włoszakowicach z inicjatywy Krystyny Wojtkowiak i grupy seniorów. Dzięki przychylności i zaangażowaniu wójta, a równocześnie prezesa Towarzystwa, Stanisława Waligóry, zaczęły powstawać kolejne zespoły. W lutym 2001 w gminie Włoszakowice działało łącznie 13 zespołów śpiewaczych i chórów.

            Na I Przegląd Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego do Grotnik w dniu 22 września przyjechało 11 amatorskich zespołów śpiewaczych w liczbie 210 osób. Przegląd prowadził sekretarz Towarzystwa  Roman Potok. W komisji artystycznej oceniającej zespoły pracowali: Andrzej Wiza - śpiewak, reżyser, a zarazem wiceprezes Towarzystwa, Karol Muszkieta - honorowy prezes Towarzystwa , Jerzy Mizgalski - członek zarządu Towarzystwa , Janusz Muraszko - pianista. Zespoły śpiewacze najczęściej wykonywały następujące utwory Karola Kurpińskiego: mazura "Serce nie sługa", poloneza rycerskiego ("Gdy człek...") , śpiewkę Fantuzjusza  z opery "Szarlatan", "Warszawiankę", pieśń "Błogosławionej Matce - Pannie Maryi", dumkę "Gdy słowik zanuci", pieśń "W mieście dziwne obyczaje",  poloneza Bojomira, mazura Chłopickiego ("Nasz Chłopicki...") .

                Po przerwie przeznaczonej na posiłek wszyscy uczestnicy przeglądu wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów z teatrów muzycznych z Poznania. Z wiązanką najpiękniejszych pieśni z popularnych oper wystąpili: Andrzej Wiza i Edward Kmiciewicz oraz pianista Janusz Muraszko.

Na zdjęciu: Zespoły śpiewacze z gminy podczas I Przeglądu Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego.

 

Można powiedzieć bez większej przesady, że dzień 9 listopada 2001r. przejdzie do historii Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. W ten listopadowy wieczór w 25 roku swego istnienia Towarzystwo - w ramach obchodów 83. rocznicy odzyskania niepodległości - doprowadziło do wystawienia opery swego patrona pt. "Zamek na Czorsztynie" w oryginalnej wersji z 1819 roku. Spełniło się w ten sposób marzenie jednego z założycieli Towarzystwa i pomysłodawców majowego Konkursu Młodych Muzyków we Włoszakowicach, wybitnego wielkopolskiego dyrygenta, kompozytora i popularyzatora muzyki, dr. Jerzego Młodziejowskiego, który już przed laty pragnął wystawiać w rodzinnej wsi Kurpińskiego jego opery.

            W wykonaniu "Zamku na Czorsztynie" we Włoszakowicach wzięli udział  śpiewacy Teatru Wielkiego w Poznaniu: Tatiana M. Pożarska - Klonowska, Wiesława Wiza - Antkowiak i Andrzej Ogórkiewicz oraz debiutujący w widowisku operowym student III roku Akademii Muzycznej w Poznaniu Tomasz Garbarczyk. Całość wyreżyserował, mający bogate doświadczenie w inscenizowaniu oper Kurpińskiego w ogóle, a "Zamku na Czorsztynie" w szczególności, wiceprezes Towarzystwa Andrzej Wiza, który też wcielił się w postać  Miecznika Dobrosława. Natomiast kierownictwo muzyczne i fortepianowy akompaniament sprawował Janusz Muraszko. Jako scenografię wykorzystano fragmenty dekoracji projektu Liliany Jankowskiej z ostatniej przed włoszakowicką premierą realizacji "Zamku na Czorsztynie" , także w reżyserii Andrzeja Wizy, z Operetki Śląskiej w Gliwicach z 1995 roku. Stało się to możliwe dzięki uprzejmości dyrektora Gliwickiego Teatru Muzycznego, p. Pawła Gabary. Oświetlenie i nagłośnienie zapewnił z kolei Lech Maciejewski  z Centrum Kultury i Sztuki  w Lesznie.

            Pogodna wymowa dzieła, kunszt wykonawczy śpiewaków oraz świadomość, że oto po raz pierwszy w historii opera Kurpińskiego  zabrzmiała w miejscu urodzenia kompozytora i w pamiętającym jego czasy pałacu Sułkowskich sprawiły, że licznie przybyła za zaproszeniami premierowa publiczność zgotowała artystom owację na stojąco.

Na zdjęciu: „Zamek na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach. Od lewej: W. Wiza-Antkowiak, T. Pożarska –Klonowska, T. Garbarczyk, A. Wiza, A. Ogórkiewicz

                18 listopada  w sali trójkątnej pałacu we Włoszakowicach odbył się koncert muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonawcami koncertu byli: Joanna Sperska – sopran, Anna Muszkieta-Sierota - fortepian oraz Weronika Sternal – fortepian. Koncert prowadził Karol Muszkieta. 

2002 

6 marca, w 217 rocznicę urodzin patrona,  Towarzystwo Muzyczne było organizatorem koncertu urodzinowego, na którym rozbrzmiewała muzyka Kurpińskiego w wykonaniu zaprzyjaźnionych z Włoszakowicami: Tatiany Szczepankiewicz (sopran), Andrzeja Wizy (tenor), prof. Anny Prabuckiej – Firlej (fortepian) i prof. Krzysztofa Sperskiego (wiolonczela).

Uczestnicy koncertu w 217 rocznicę urodzin 
kompozytora. Od lewej: Andrzej Wiza, prof. 
Anna Prabucka – Firlej, prof. Krzysztof 
Sperski, Tatiana Szczepankiewicz

Spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa
 na sali GOK we Włoszakowicach 6 marca 2002 r

Po koncercie odbyło się spotkanie członków Towarzystwa, na którym prezes Waligóra przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności Towarzystwa w minionym roku oraz przedstawił plany na najbliższą  przyszłość.

6 kwietnia Towarzystwo współorganizowało we Włoszakowicach wraz z Kołem Młodych Melomanów „Amadeus” przy SP nr 90 w Poznaniu i stowarzyszeniem „Pro Sinfonika” z Poznania imprezę, podczas której goście z Poznania, Grodziska Wlkp. i Kórnika – młodzież, rodzice i opiekunowie – zapoznali się z kultywowaniem pamięci o Kurpińskim w miejscu jego urodzenia, a mianowicie zwiedzili Izbę Pamięci kompozytora, Pałac Sułkowskich i wysłuchali koncertu Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego. Warto zaznaczyć, że gościem specjalnym imprezy była wdowa po słynnym kompozytorze Tadeuszu Bairdzie.

W dniach 23 – 26 maja odbywał się XXXV Ogólnopolski Konkursu  Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – II Konkurs  Pieśni i Arii.

Organizatorem II Konkursu Pieśni i Arii było Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Natomiast współorganizatorami: Gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konsultację naukową i współpracę merytoryczną w przygotowaniu Konkursu zapewniła Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu. Patronat honorowy sprawował Minister Kultury RP. Dodatkowe nagrody  ufundowali: Ministerstwo Kultury  i Wydział Kultury Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto podczas trwania konkursu wręczono dyplomy Ministra Kultury.

Ogółem do konkursu, który odbywał się w dwóch kategoriach śpiewaków zawodowych i niezawodowych,  zgłosiło się 23 uczestników, a wzięło udział 21. W większości byli to studenci akademii muzycznych i szkół muzycznych II stopnia z:  Gdańska, Poznania, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Przemyśla. Jedna uczestniczka reprezentowała kategorię śpiewaków niezawodowych.               

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: przewodnicząca jury prof. Ewa Wójciak - Wdowicka, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w  Poznaniu, członkowie jury: prof.  Eugeniusz Sąsiadek, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prof.  Piotr Kusiewicz, kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, mgr Izabela Bojkowska, pianistka z Warszawy, mgr Andrzej Wiza, śpiewak i reżyser teatralny z Poznania, wiceprezes Towarzystwa oraz członek honorowy ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, wiceprezes Towarzystwa. Jury pracowało według własnego regulaminu.

            23 maja w godzinach wieczornych uczestnicy konkursu, jurorzy, członkowie Zarządu Towarzystwa Muzycznego z prezesem Stanisławem Waligórą oraz mieszkańcy Włoszakowic złożyli kwiaty pod pomnikiem Kurpińskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. O godz. 20.00 rozpoczął się koncert inauguracyjny II Konkursu Pieśni i Arii. Artyści  scen muzycznych Poznania  wystawili kameralną wersję opery Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie” w reżyserii Andrzeja Wizy. Operę poprzedził występ zespołu muzyki dawnej „Minstrele” z Włoszakowic pod kierunkiem nauczyciela muzyki w miejscowym Zespole Szkół Andrzeja Żołędziejewskiego. W koncercie wzięli udział uczestnicy Konkursu i zaproszeni goście, m.in. prezes Towarzystwa „Polonaise” z Berlina prof. Jűrgen Rasinsky. 

            24  maja 2002r. o godz. 9.00 od przesłuchań jedynej śpiewaczki niezawodowej rozpoczęły się zmagania konkursowe.

            Wieczorem ks. prof. Tadeusz Przybylski, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, wygłosił odczyt poświęcony twórczości scenicznej Kurpińskiego i jej ówczesnej recepcji społecznej, wysłuchany przez uczestników i gości konkursu.

            Po południu 25 maja jury ogłosiło wyniki II Konkursu Pieśni i Arii.

            I miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł oraz dyplom Ministra Kultury otrzymał Jarosław Wewióra z AM w Bydgoszczy. II miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł oraz dyplom Ministra Kultury otrzymała Bogumiła Dziel – Wawrowska z AM w Warszawie. Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 800 zł każda otrzymali: Anna Błaszkiewicz z AM w Poznaniu i Wojciech Ziarnik z AM we Wrocławiu. Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 zł każda otrzymały: Arnika Dobras z Teatru Muzycznego we Wrocławiu i Barbara Lewicka z AM w Gdańsku. Poza nagrodami i wyróżnieniami jury przyznało szereg nagród specjalnych  i  wyróżnień.  

Koncert laureatów II Konkursu Pieśni i Arii odbył się tego samego dnia, tj. 25 maja o godz. 20.00.

W czasie koncertu wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali  pamiątkowe dyplomy. Natomiast prezes Towarzystwa, Stanisław Waligóra, otrzymał dyplom Ministra Kultury w uznaniu zasług w upowszechnianiu muzyki polskiej.

Uczestnicy II Konkursu Pieśni i Arii wraz z akompaniatorami, jurorami i organizatorami. Siedzą od lewej: Irena Michalewicz (dyr. Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach i z-ca kierownika organizacyjnego Konkursu), Andrzej Wiza (członek jury), prof. Eugeniusz Sąsiadek (członek jury), prof. Ewa Wdowicka (przewodnicząca jury), ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, Izabela Bojkowska (członek jury), prof. Piotr Kusiewicz (członek jury) i Stanisław Waligóra( prezes Towarzystwa i kierownik organizacyjny Konkursu).

9 lipca Rada Gminy Włoszakowice na wniosek Towarzystwa Muzycznego  w specjalnej uchwale nadała  ulicy znajdującej się w sąsiedztwie ulic Chopina i Bogusławskiego we Włoszakowicach nazwę „Ks. Tadeusza Przybylskiego”, o czym honorowego obywatela gminy Włoszakowice niezwłocznie powiadomiono.

15 sierpnia po raz drugi Towarzystwo Muzyczne współorganizowało występ w Charbielinie połączonych zespołów śpiewaczych z terenu gminy na uroczystościach odpustowych. Ok. 180 śpiewaków pod batutą członka Towarzystwa, znanego działacza kultury i instruktora śpiewu p. Antoniego Kaczmarka, w czasie sumy odpustowej wykonało fragmenty mszy Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy Tronu”. We mszy uczestniczyli prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra oraz prezes honorowy Karol Muszkieta.

18 września przedstawiciele Zarządu Towarzystwa, prezes Stanisław Waligóra i członkowie Zarządu: Lech Erbert i Ireneusz Rogacki,  wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Powązkowskim w związku  ze 145 rocznicą śmierci Kurpińskiego. W uroczystościach udział wzięli także m.in.: chór im. Karola  Kurpińskiego działający w Warszawie przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie Jerzy Antepowicz, p. Izabela Bojkowska oraz prof. Mirosław Pokrzywiński z Akademii Muzycznej w Warszawie.  

W czasie pobytu w Warszawie delegacja Towarzystwa ofiarowała wykonawcy  800 zł na remont grobu Karola Kurpińskiego, w tym  600 zł zebrane i przekazane  przez młodzież oraz radę pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. W godzinach popołudniowych przedstawiciele Towarzystwa  wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Kultury z p. Zofią Wileńską - dyrektorem Sekretariatu Ministra Kultury- oraz z p. Maksymilianem Celedą - p.o. dyrektora Departamentu Edukacji Kulturalnej. W spotkaniu wzięła udział organizująca to spotkanie p. Izabela Bojkowska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z prezesem J. Antepowiczem na czele. W czasie spotkania została przedstawiona działalność naszego Towarzystwa i omówiono możliwości wsparcia tej działalności przez Ministerstwo Kultury. Pani Zofia Wileńska wręczyła członkom delegacji, z tytułu działalności w  organizacji pozarządowej, medale Rzecznika Praw Obywatelskich.                                

Zgodnie z umową zawartą z Musica Iagellonica, wydawnictwem redagującym  książkę ks. prof. Tadeusza Przybylskiego, która zawierać ma całość jego studiów nad Kurpińskim, we wrześniu br. Towarzystwo przekazało redaktorowi p. A. Sitarzowi  materiały, do przygotowania których wcześniej się zobowiązało.

2003

19 stycznia w Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach  odbył się już po raz drugi koncert noworoczny, zorganizowany przez Towarzystwo dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Zdzisława Nowaka. Wielu niekłamanych wzruszeń i przeżyć dostarczył licznie zgromadzonym widzom występ młodego, ale coraz bardziej cenionego zespołu wokalnego “Nova Gaudia” z Poznania. Śpiewający à capella 10 – osobowy zespół zabrał słuchaczy w swego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, wykonując kolędy średniowieczne, renesansowe i barokowe oraz inne pieśni wywodzące się z różnych czasów i stron świata, a także popularne standardy współczesnej muzyki rozrywkowej.

 

Nowa Gaudia, czyli „nowe radości” (śpiewania), na koncercie noworocznym we Włoszakowicach

Wyjątkowo atrakcyjny i wręcz zdumiewający był także nieznany przeciętnemu słuchaczowi sposób śpiewania i posługiwania się głosem. Kierownik artystyczny zespołu, Jacek Sykulski, który wystąpił w roli śpiewającego dyrygenta, dzięki pobytowi stypendialnemu w Kanadzie miał okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi technikami wokalnymi, nawiązującymi do wielkiej amerykańskiej tradycji śpiewaczej. Dlatego nawet wykonaniu tak tradycyjnych kolęd jak “Wśród nocnej ciszy” czy “Gdy się Chrystus rodzi” towarzyszyło wrażenie oryginalności.

6 marca w 218 rocznicę urodzin i chrztu Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach odbyły się liczne uroczystości, współorganizowane przez Towarzystwo Muzyczne.

W godzinach rannych społeczność szkoły gimnazjalnej we Włoszakowicach przyjęła Kurpińskiego za swego patrona. Natomiast w południe na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich Towarzystwo Muzyczne zorganizowało tradycyjny już koncert urodzinowy, na który zaproszono młodzież gimnazjum, dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły oraz członków Towarzystwa.

W koncercie muzyki Kurpińskiego wystąpili artyści reprezentujący gdańskie środowisko muzyczne: Barbara Lewicka (śpiew), Anna Prabucka – Firlej (fortepian), Emilia Grażyńska (fortepian), Grzegorz Wieczorek (klarnet) i Marian Stefanowicz (puzon). Koncert świetnie przygotował i poprowadził ze swadą członek zarządu Towarzystwa prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W programie koncertu znalazły się pieśni: “Etwin i Klara”, “Gdy słowik zanuci...” oraz arietta Wandalii z opery “Czaromysł”, koncert klarnetowy B-dur, cavatina w opracowaniu na puzon oraz „IX wariacji fortepianowych”.

Koncert urodzinowy ku czci Kurpińskiego dla społeczności szkolnej. Na klarnecie gra Grzegorz Wieczorek, akompaniuje Anna Prabucka – Firlej

Przed koncertem prezes Towarzystwa Muzycznego Stanisław Waligóra wręczył odznaki “Zasłużonego działacza kultury”, przyznane przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego na wniosek prezesa Towarzystwa, wyróżniającym się członkom Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego. Z kolei prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu Stanisław Słopień wręczył medal 40-lecia WTK ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu, wiceprezesowi Towarzystwa, w uznaniu dla jego badawczego trudu.

Natomiast wieczorem w kościele parafialnym pod wezw. Św. Trójcy, pamiętającym chrzest Kurpińskiego, odbyła się msza święta w intencji kompozytora, jego żony i rodziców, którą sprawowali ks. proboszcz Andrzej Błaszak i ks. prof. Przybylski. W czasie liturgii Chór Męski im. Karola Kurpińskiego tradycyjnie już wykonywał fragmenty mszy Patrona. Chórem dyrygował Lech Erbert.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz Towarzystwa w otoczeniu chórzystów i mieszkańców złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą postać kompozytora. Całość uroczystości zwieńczył gremialny śpiew “Warszawianki”.
 

4 kwietnia wizytę we Włoszakowicach złożył niespodziewany gość, a mianowicie emerytowany profesor muzykologii sławnego Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych Stanley Sadie wraz z małżonką. Prof. Sadie przygotowuje przewodnik po miejscach związanych z kompozytorami europejskimi. Od swego znajomego, Polaka, dowiedział się o Kurpińskim i uznał, że w czasie swojej wizyty w Polsce nie może nie odwiedzić jego rodzinnej miejscowości. Państwa Sadiech interesowało, w jaki sposób honorowana jest we Włoszakowicach pamięć o Karolu Kurpińskim, a także miejsca z nim związane. Niecodzienni goście zapoznali się z informacjami o Towarzystwie i jego działalności, odwiedzili izbę pamięci Kurpińskiego, zwiedzili salę trójkątną pałacu Sułkowskich, archiwum twórczości kompozytora, kościół parafialny z organami Englera (o których opowiadał ks. proboszcz Błaszak), a także miejsce urodzenia Kurpińskiego, wszędzie wykonując zdjęcia. Zebrane informację zamierzają wykorzystać w publikacji naukowej swego autorstwa, która w bieżącym roku ma się ukazać nakładem Yale University Press. Uzyskaliśmy zapewnienie, że Towarzystwo otrzyma gratisowy egzemplarz tej książki.

W dniach 21 – 25 maja trwał XXXVI Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – XII Akademicki Konkurs Klarnetowy.

Choć koncert inauguracyjny konkursu wybrzmiał, jako się rzekło, dopiero 21 maja, muzyczne majowe atrakcje w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach zaczęły się jeszcze wcześniej, a mianowicie  koncertem francuskiego klarnecisty Jean – Marc Fessarda, który z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego „Wieniawski” wystąpił już 16 maja w kwintetach klarnetowych Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johannesa Brahmsa. Ten wyjątkowy koncert doszedł do skutku, ponieważ Włoszakowice wybrane zostały na miejsce inauguracji wielkopolskiego festiwalu muzycznego „Muzyka Wszechobecna”, który  towarzyszył odbywającemu się w tym czasie w Poznaniu XXII Zgromadzeniu Ogólnemu Rady Gmin i Regionów Europy. Koncert poprzedziła miła uroczystość wręczenia przez prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego Stanisława Waligórę 22 chórzystom Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic dyplomów uznania podpisanych przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego w dowód uznania za długoletnią i aktywną działalność śpiewaczą w środowisku lokalnym.

W ramach współpracy Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego i agencji artystycznej „Art – Power” z Poznania, organizatora festiwalu „Muzyka Wszechobecna”, włoszakowicka publiczność wysłuchać także mogła tydzień później, 23 maja, koncertu pieśni kompozytorów polskich, m.in. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego i Tadeusza Szeligowskiego,  w wykonaniu Urszuli Kryger (mezzosopran)  i Jarosława Bręka (baryton i bas) oraz Katarzyny Jankowskiej – Borzykowskiej (fortepian). Ten recital był równocześnie jednym z dwóch koncertów towarzyszących konkursowi klarnetowemu.

Drugim, zagranym 22 maja, był występ wrocławskiego  Duo Guitarinet w składzie: Krzysztof Pełech – gitara i Jan Jakub Bokun – klarnet. Muzycy z Wrocławia z kolei zabrali słuchaczy w podróż w świat dźwięków tanga artystycznego, wykonując utwory m. in. takich argentyńskich  mistrzów jak Astor Piazzolla i Sergio Assad. Warto przy okazji zaznaczyć, że Jan Jakub Bokun jest laureatem II nagrody konkursu z 1995 roku.

            Sam XII Akademicki Konkurs Klarnetowy rozpoczął się 21 maja recitalem laureata I nagrody poprzedniej, XI edycji konkursu, I klarnecisty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Zbigniewa Kalety, który z towarzyszeniem Teresy Drabczyk wykonał Sonatę Es-dur na klarnet i fortepian Johannesa Brahmsa i Morceau de salon Jana Wacława Kalliwody oraz, bardzo rzadko wykonywany, Clair Franco Donatoniego na klarnet solo. Wśród publiczności koncertu zasiadł specjalnie przybyły na tę uroczystość marszałek województwa wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, który wraz z ministrem kultury objął patronat nad włoszakowicką imprezą. Warto dodać, że przedstawiciel Ministerstwa Kultury, dyrektor Departamentu Edukacji Artystycznej Maksymilian Celeda, był z kolei gościem na koncercie wokalnym Urszuli Kryger i Jarosława Bręka. Obaj dostojni goście spotkali się także z jurorami konkursu i członkami Towarzystwa.

Do konkursu zgłosiło się 27 najlepszych klarnecistów reprezentujących środowiska akademickie wszystkich 8 polskich akademii muzycznych oraz 2 filii. Ostatecznie w konkursowe szranki stanęło ich 25, w tym jedna kobieta. Także w jury konkursowym pod sprawnym  przewodnictwem kierownika artystycznego konkursu prof. Zdzisława Nowaka z Poznania zasiedli profesorowie klarnetu ze wszystkich polskich akademii muzycznych, a mianowicie: prof. Andrzej Dudziński z Bydgoszczy, prof. Andrzej Godek z Krakowa, prof. Andrzej Janicki z Katowic, prof. Mirosław Pokrzywiński z Warszawy, prof.  Marek Schiller z Gdańska, prof. Ryszard Ryczel z Łodzi i prof. Mieczysław Stachura z Wrocławia. W pracach jury uczestniczył także gość z Czech prof. Valter Vitek z Ostrawy. Sekretarzem jury był natomiast wiceprezes Towarzystwa Muzycznego Andrzej Wiza z Poznania.

Jury konkursowe po przesłuchaniu w I etapie, we czwartek i piątek 22 i 23 maja, 25 studentów dopuściło do II etapu 13. W sobotę 24 maja wieczorem jury ogłosiło wyniki po przesłuchaniach II etapu. Do III etapu postanowiono dopuścić 5 studentów. Byli to: Robert Gudaja, Adrian Janda, Bartosz Karwowski, Krzysztof Krzyżanowski, Jarosław Podsiadlik .Przesłuchania III etapu pięciu najlepszych klarnecistów  z towarzyszeniem orkiestry Accademia dell' Arcadia pod dyrekcją Dariusza Tabisza odbyły się w niedzielę 25 maja.

Zwycięzcą XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego we Włoszakowicach został Krzysztof Krzyżanowski z Akademii Muzycznej w Krakowie. Drugie miejsce zajął Adrian Janda z AM w Warszawie, a trzecie Bartosz Karwowski - także z AM w Warszawie. Czwarte miejsce ex aequo zajęli Robert Gudaja z AM w Katowicach  i Jarosław Podsiadlik z AM we Wrocławiu. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Bosak z AM w Krakowie, Krzysztof Krzyżewski z AM w Bydgoszczy oraz Dariusz Wiśniewski z AM w Łodzi.

Laureaci trzech pierwszych miejsc XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego wraz z członkami jury

W opinii jury konkursowego przesłuchani w ciągu kolejnych czterech dni w trzech etapach uczestnicy zaprezentowali  bardzo wysoki poziom wykonawczy i posługiwanie się znakomitą techniką interpretacyjną.  Wśród studentów zaś od początku do końca panowała atmosfera szlachetnej, koleżeńskiej rywalizacji.

Późnym niedzielnym popołudniem rozpoczął  się koncert laureatów prowadzony przez prof. Zdzisława Nowaka i Andrzeja Wizę.

W I części koncertu laureaci i wyróżnieni odebrali konkursowe nagrody.

I tak, laureat I nagrody Krzysztof Krzyżanowski otrzymał nagrodę główną: klarnet A firmy Buffet Crampon z Paryża. Organizatorom udało się połączyć telefonicznie z Maciejem Milerem z firmy Buffet Crampon, który tą drogą złożył zwycięzcy gratulacje od fundatora nagrody głównej.  Inną nagrodą przewidzianą dla zwycięzcy konkursu jest występ  ze sławną Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Oprócz tego  Krzysztof Krzyżanowski został zaproszony do realizacji sesji nagraniowej dla Radia „Merkury” S.A. oraz jako wykonawca koncertu towarzyszącego Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci i Młodzieży” w dniu 30 maja 2003 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, na którym otrzymał także nagrodę ufundowaną przez wojewodę wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego.

Laureat II nagrody Adrian Janda otrzymał klarnet firmy „Yamaha”, ufundowany przez przedstawiciela firmy Henryka Łukaszewskiego z Poznania, a także nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Warszawie za najlepsze wykonanie koncertu klarnetowego Karola Kurpińskiego. Oprócz tego Adrian Janda  został zaproszony jako wykonawca koncertu w sezonie koncertowym 2003 / 2004 do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (nagroda rektora AM w Bydgoszczy) oraz  jako solista koncertu towarzyszącego Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci i Młodzieży” w dniu 30 maja 2003 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Bartosz Karwowski odebrał dwie pieniężne nagrody rektorskie : rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Poza tym odebrał on także nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.  Bartoszowi Karwowskiemu została także przyznana nagroda w postaci bezpłatnej naprawy instrumentu w zakładzie jednego ze sponsorów Piotra Śmietany z Katowic.

Robert Gudaja odebrał nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, a także cenne akcesoria od przedstawiciela firmy Leblanc  p. Jarmuły.

Z kolei Jarosław Podsiadlik odebrał nagrodę pieniężną rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz akcesoria instrumentalne.

Nagrodę prezydenta Poznania dla najlepszego wielkopolskiego studenta – klarnecisty przyznano Szymonowi Jasińskiemu z AM w Poznaniu. Jej wręczenie  nastąpiło na wyżej wymienionym koncercie w Poznaniu w Centrum Kultury „Zamek” 30 maja ub. roku.

Poza tym wszyscy uczestnicy XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego otrzymali dyplomy uczestnictwa. Dyplomami wyróżniono także najlepszych akompaniatorów konkursu: Teresę Drabczyk z AM w Katowicach, Jadwigę Lewczuk z AM w Gdańsku, Renatę Pabich z AM w Poznaniu, Iwonę Popławską – Zimowską z AM w Krakowie, Agnieszkę Stańczyk – Przybylską z AM w Łodzi, Marka Werpulewskiego z AM we Wrocławiu i Magdalenę Swatowską z AM w Bydgoszczy.

W części II koncertu laureaci pierwszych miejsc zaprezentowali się w repertuarze konkursowym.

Dodać trzeba, że w czasie trwania konkursu w sobotę 24 maja uczestnicy konkursu, jurorzy  i  przybyła publiczność mieli okazję wysłuchać tradycyjnego już i jak zawsze ciekawego referatu ks. prof. Tadeusza Przybylskiego z Krakowa, wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego, który tym razem mówił o koncercie klarnetowym Kurpińskiego, umiejscawiając go na tle współczesnej kompozytorowi twórczości na ten instrument.

W czasie konkursu czynna również była wystawa instrumentów muzycznych i akcesoriów takich firm jak Buffet Crampon, Yamaha, Leblanc czy Henri Selmer.

Gra zwycięzca XII Akademickiego Konkursu Klarnetowego Krzysztof Krzyżanowski z AM w Krakowie. Towarzyszy orkiestra Accademia dell’ Arcadia pod dyrekcją Dariusza Tabisza

 

Na tradycyjnej mszy odpustowej 15 sierpnia w sanktuarium w Charbielinie śpiewał Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta i przy akompaniamencie Marioli Jagodzik. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele zarządu Towarzystwa.

 9 września odbyło się drugie w 2003 r. zebranie zarządu Towarzystwa. Tematem obrad było podsumowanie minionego XII Konkursu Klarnetowego oraz przyjęcie do akceptacji regulaminu V Konkursu Polonezów. To ostatnie zagadnienie referował prof. Krzysztpf Sperski – kierownik artystyczny konkursów polonezów. Członek zarządu p. Izabela Bojkowska przedstawiła projekt spektaklu pod roboczą nazwa „Salon Marii Szymanowskiej”, w którym przewiduje się udział młodych artystów polskich i niemieckich. Premierę przedstawienia przygotowywanego we współpracy z berlińskim Towarzystwem „Polonaise”  przewiduje się w roku bieżącym.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 1 października w poznańskim ratuszu odbyła  się uroczystość, w czasie której decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek Wielkopolski Stefan Mikołajczak wręczył ważne odznaczenia członkom władz Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego.

I tak, prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek Zarządu Towarzystwa i kierownik artystyczny akademickich konkursów klarnetowych uhonorowany został medalem za zasługi dla kultury wielkopolskiej, natomiast prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra odznaczony został wyróżnieniem w formie ryngrafu za „godną uznania pracę i zaangażowanie w dzieleniu się tą wyjątkową sztuką , jaką jest muzyka”.

W dniu 11 października 2003r. w Bukówcu Górnym odbył się II Przegląd Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego Amatorskich Zespołów Śpiewaczych, którego organizatorami byli Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach .

            Do II Przeglądu zgłosiło się 10 zespołów śpiewaczych z gminy Włoszakowice, a mianowicie zespoły śpiewacze z Włoszakowic, Boguszyna Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Grotnik, Dłużyny, Zbarzewa, Sądzi, Bukówca Górnego i Zespół Wokalny ,,Złota Jesień" z Bukówca Górnego, w ogólnej liczbie 200 śpiewaków. Wszystkich zebranych powitał prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach Stanisław Waligóra. Przegląd prowadził sekretarz Towarzystwa Muzycznego Roman Potok, a w komisji artystycznej oceniającej zespoły pracowali: Andrzej Wiza - śpiewak i reżyser, a zarazem wiceprezes Towarzystwa Muzycznego, Karol Muszkieta - honorowy prezes Towarzystwa  Muzycznego, Jerzy Mizgalski – członek Towarzystwa Muzycznego.

  Po drugiej części przesłuchań przewodniczący komisji artystycznej Andrzej Wiza przedstawił komunikat zawierający pozytywne opinie oraz drobne uwagi skierowane do wszystkich zespołów. Prezes Towarzystwa Stanisław Waligóra podziękował zespołom, kierownikom zespołów i dyrygentom wręczając dyplomy za udział w II Przeglądzie oraz kwiaty.

    Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic pod dyrekcją Lecha Erberta i Chór Żeński ,,Cantilena" z Włoszakowic pod kierunkiem Marioli Jagodzik wykonali ,,Koncert dziękczynny za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II".

2004

5 marca odbyły się uroczystości 219 rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego, powiązane z pierwszym w nowym roku zebraniem Zarządu Towarzystwa oraz  zebraniem plenarnym wszystkich członków Towarzystwa w związku z faktem, że kadencja władz Towarzystwa wybranych na walnym zjeździe w 2002 osiągnęła półmetek. Zebrania zakończyła okolicznościowa kolacja.

Dzięki zaangażowaniu ks. prof. Tadeusza Przybylskiego do Włoszakowic przybyli mili goście z Krakowa: filharmonik Antoni Markowski  i młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych  im. M. Karłowicza, która uczestniczyła w występach artystycznych we włoszakowickiej szkole w związku z nadaniem społeczności szkolnej sztandaru.

Uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie grają „Fantazję”  na kwartet smyczkowy Kurpińskiego na uroczystości z okazji nadania sztandaru Zespołowi Szkół we Włoszakowicach

             6 marca przebywał we Włoszakowicach prof. Juliusz Adamowski z Wrocławia, specjalista w zakresie naprawy fortepianów, który wykonał ekspertyzę fortepianu Bechsteina. 17 marca p. Stefan Pilcer z Wrocławia przybył, aby przetransportować fortepian do Wrocławia do swojej pracowni naprawy fortepianów. Naprawa fortepianu Towarzystwa była niezbędna z powodu bardzo wysokich kosztów zakupu nowego instrumentu.

W dniach 28 – 30 maja trwał we Włoszakowicach XXXVII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego – V Konkurs Polonezów.

             Konkursy polonezów, organizowane od 1994 r., mają za cel propagowanie twórczości kameralnej Kurpińskiego oraz innych kompozytorów polskich piszących polonezy, np. Chopina, Wieniawskiego czy Noskowskiego. Ich adresatem są dzieci i młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz ognisk muzycznych z całej Wielkopolski, a także tych krajowych szkół muzycznych, które noszą imię Karola Kurpińskiego. W sumie w konkursowe szranki stanęło 22 kandydatów,  reprezentujących takie ośrodki jak Gdańsk, Warszawa, Poznań, Legnica, Kutno, Wschowa, Leszno, Rawicz, Zabrze i Włoszakowice

Uczestnicy V Konkursu Polonezów, jurorzy, towarzyszący im pedagodzy i władze Towarzystwa pod pomnikiem Karola Kurpińskiego przy szkole we Włoszakowicach

             Jury przewodniczył prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej w Gdańsku, który równocześnie był kierownikiem artystycznym konkursu. Członkami jury byli zaś profesorowie: Anna Prabucka – Firlej z Gdańska, Maria Szwajger - Kułakowska z Katowic, Krzysztof Bruczkowski z Wrocławia i Zdzisław Nowak z Poznania. Funkcję honorowego przewodniczącego pełnił ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa, który wygłosił też okolicznościową prelekcję poświęconą muzyce kameralnej Kurpińskiego. Natomiast sekretarzem jury był Jerzy Mizgalski z Leszna. Patronat nad imprezą objęli i wsparcie finansowe zapewnili minister kultury i marszałek województwa. Przesłuchania konkursowe prowadził sekretarz Towarzystwa Roman Potok.

              Na koncercie inauguracyjnym w sali trójkątnej pałacu Sułkowskich wystąpił zdobywca I miejsca w I i IV polonezowym konkursie skrzypek Radosław Kamieniarz z Leszna, obecnie student II roku AM w Poznaniu w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Przed koncertem wójt gminy i prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, które wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach było organizatorem konkursu, Stanisław Waligóra, dokonał w obecności artystki uroczystego otwarcia wystawy  malarstwa Aleksandry Bibrowicz -Sikorskiej z Gdyni .

              Po jednoetapowych przesłuchaniach w sobotę 29 maja laureatami I nagrody V Konkursu Polonezów zostali ex aequo: Bartłomiej Ciastoń (skrzypce) z Legnicy oraz Grzegorz Golański (puzon) z Gdańska. II nagrody uzyskały skrzypaczki: Katarzyna Skibska z Warszawy, Patrycja Muszkieta z Zabrza i Olga Piskórz z Legnicy. III nagrody zdobyli: wiolonczeliści Natalia Popiołek i Adam Glinianowicz z Gdańska oraz pianistka Weronika Sternal z Rawicza. Ponadto wyróżniono Natalię Chudzicką (flet) z Poznania, Agnieszkę Pajor (fortepian) z Kutna i Tomasza Niedzielę (puzon) z Gdańska, zaś Tomasz Synoradzki został uhonorowany specjalną nagrodą i dyplomem uznania jako pierwszy w historii  saksofonista

Grają Bartłomiej Ciastoń (skrzypce) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Legnicy i Grzegorz Golański (puzon) z Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku – zwycięzcy V Konkursu Polonezów

          Przegląd twórczości sakralnej Karola Kurpińskiego, który odbył się 19 września w kościele parafialnym we Włoszakowicach, zgromadził 9 chórów. Wystąpiły: Chór z parafii Św. Józefa w Wolsztynie,  Chór Męski „Kanon” z Wolsztyńskiego Domu Kultury, Chór „Cecylia” z parafii Narodzenia NMP w Poniecu, Chór im. ks. Józefa Surzyńskiego z parafii Wniebowzięcia NMP w Kościanie,  Chór Mieszany „Wielisław” z Centrum Kultury w Wielichowie, Chór „Lutnia” z parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, Chór „Hejnał” z Wijewa,  Żeński Chór „Cantilena” z parafii Św. Trójcy we Włoszakowicach,  Chór Męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Capella Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka.

Chóry wykonywały najczęściej stałe fragmenty z mszy polskiej Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu”. Członkami komisji byli prof. prof. Antoni Gref i Sławomir Kamiński z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Izabela Bojkowska z Warszawy, reprezentująca Towarzystwo Muzyczne  im. Kurpińskiego we Włoszakowicach.

Niedzielna impreza we Włoszakowicach miała godną oprawę także z tego powodu, że zbiegła się w czasie ze 147 rocznicą śmierci słynnego włoszakowiczanina (18 września). Dlatego na samym początku wszystkie chóry w towarzystwie Capelli Zamku Rydzyńskiego i kapeli dudziarskiej Szkolnego Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego przemaszerowały pod pomnik Karola Kurpińskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, gdzie złożono kwiaty i wspólnie odśpiewano „Warszawiankę”. Natomiast po występach członkowie chórów zaproszeni zostali na poczęstunek przez organizatorów, którymi byli: parafia pod wezw. św. Trójcy we Włoszakowicach, Towarzystwo Muzyczne im.  Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Dyrygenci chórów mieli też możliwość konsultacji z komisją artystyczną przeglądu, z której chętnie skorzystali.

Wydaje się, że główny cel imprezy, a mianowicie popularyzowanie twórczości Kurpińskiego, w tym wypadku o charakterze religijnym,  został w pełni zrealizowany, jako że Kurpińskiego śpiewało w sumie ponad 200 chórzystów, pochodzących z różnych środowisk i miejscowości.

W czasie trwania przeglądu twórczości sakralnej Karola Kurpińskiego w kościele pw. św. Trójcy we Włoszakowicach Żeński Parafialny Chór „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Marioli Jagodzik i Capella Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka zaprezentowali fragmenty mszy polskiej „Na stopniach Twego upadamy tronu” Karola Kurpińskiego w oryginalnej aranżacji Antoniego Grefa

17 października na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach zebrały się zespoły śpiewacze z całej gminy, aby wziąć udział w przeglądzie pod nazwą „Śpiewamy Moniuszkę”.

            Wystąpiło 11 zespołów śpiewaczych: po dwa z Włoszakowic i Bukówca Górnego oraz z  Jezierzyc Kościelnych, Boguszyna, Sądzi, Zbarzewa, Krzycka Wielkiego, Dłużyny i Grotnik. Zespoły do przeglądu dobrze przygotowali ich instruktorzy i dyrygenci: Mariola Jagodzik, Antoni Kaczmarek i Stanisław Michalak. Zespoły wykonywały pieśni ze „Śpiewnika domowego” Stanisława Moniuszki, jednego z najważniejszych dzieł polskiej kultury muzycznej. Można było tedy usłyszeć tak znane pieśni Moniuszki, jak: „Prząśniczka”, Świtezianka”, Pieśń wieczorna” („Po nocnej rosie”), „Kozak”.

              Jak podkreśliła w końcowym komunikacie przewodnicząca komisji artystycznej przeglądu Izabela Bojkowska, członek Zarządu Towarzystwa im. Kurpińskiego, pieśni Moniuszki są trudne, wymagają naprawdę dużych umiejętności śpiewaczych. Dlatego na szacunek i podziw zasługuje już sama próba ich wykonania  przez, było nie było, nieprofesjonalistów. Dyplomy i upominki w postaci wydawnictwa „Śpiewnik polski” dla wszystkich zespołów i ich dyrygentów wręczone na zakończenie przeglądu były w tej sytuacji jak najbardziej zasłużonym symbolicznym wyrazem owego uznania komisji artystycznej powołanej przez organizatorów: Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. 

               Śpiewanie Moniuszki we Włoszakowicach zyskało dodatkową rangę i atrakcyjność ze względu na imprezy towarzyszące. Jedną z nich była premiera spektaklu pod tytułem „Salon Marii Szymanowskiej”, wg scenariusza Izabeli Bojkowskiej i w reż. Andrzeja Wizy, wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego im. Kurpińskiego.

W „Salonie Marii Szymanowskiej” w reż. Andrzeja Wizy wystąpili m. in. uczestnicy włoszakowickich konkursów muzycznych: skrzypek Radosław Kamieniarz oraz śpiewacy Bogumiła Dziel - Wawrowska (pierwsza z prawej) i Tomasz Garbarczyk, a także, w głównej roli, pianistka Laura Sobolewska (druga z prawej)

            Autorka scenariusza, Izabela Bojkowska, postawiła sobie za cel przypomnienie twórczego życie polskiej pianistki – wirtuoza i kompozytorki, jaką była Maria Szymanowska (1789 – 1831). Ta znakomita artystka prowadziła szeroką działalność muzyczną, wykonując zarówno kompozycje własne, jak i utwory innych kompozytorów, m.in. Beethovena, Hummla, Lessla, Kurpińskiego, Ogińskiego. Treścią „Salonu” są rozmowy, prowadzone przez zaledwie grupkę wielbicieli talentu Szymanowskiej – wybitnych  Polaków, którzy stworzyli podwaliny pod dalszy rozwój stylu narodowego w kulturze polskiej, przeplatane muzyką Kurpińskiego, Lipińskiego, Beethovena, Paganiniego i, oczywiście, samej Szymanowskiej. 

             W premierowej obsadzie wystąpili artyści z Poznania i Warszawy: Laura Sobolewska (jako Maria Szymanowska), Irena Szulc –Kruk (jako Kazimiera, siostra Marii), Bogumiła Dziel -Wawrowska (jako Celina, córka Marii, późniejsza żona Mickiewicza), Tomasz Garbarczyk (jako Adam Mickiewicz), Andrzej Wiza (jako Karol Kurpiński), Radosław Kamieniarz (jako Karol Lipiński).

              Zaznaczyć koniecznie trzeba, że Bogumiła Dziel–Wawrowska i Radosław Kamieniarz to laureaci włoszakowickich konkursów młodych muzyków – odpowiednio śpiewaczego i polonezów. Natomiast Tomasza Garbarczyka publiczność gminy zapamiętała zapewne jako Bojomira z włoszakowickich wystawień „Zamku na Czorsztynie” sprzed trzech lat. W ten sposób Towarzystwo stara się promować związanych z nim młodych artystów.

               To ze wszech miar interesujące widowisko miało swój dalszy żywot. Już 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyło się we Włoszakowicach drugie wystawienie „Salonu”, tym razem otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

                6 listopada miał natomiast miejsce spektakl „Salonu...” w Ośrodku Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego na zamku w Rokosowie, zaś 28 listopada – w pałacu w Śmiełowie.

              „Salon Marii Szymanowskiej” zrealizowany został przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz  -ta uwaga dotyczy tylko Śmiełowa - Starostwa Jarocińskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2005

               5 marca odbyło się posiedzenie zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. Przedmiotem obrad były m.in. przygotowania do majowego XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - III Konkursu Pieśni i Arii, a także nowe zasady ubiegania się o dotacje ministerialne. Rozważano też sprawę cyfrowej archiwizacji kopii dzieł Karola Kurpińskiego, zgromadzonych we Włoszakowicach przez ks. prof. Tadeusza Przybylskiego. W godzinach wieczornych członkowie zarządu wzięli udział w koncercie promocyjnym płyty z mszą polską Kurpińskiego „Na stopniach Twego upadamy tronu” w kościele parafialnym.

               Koncert ten okazał się jednym z najważniejszych ostatnimi czasy wydarzeń kulturalnych we Włoszakowicach. Oto bowiem, po mniej więcej 3 latach, Żeński Chór Parafialny „Cantilena” i Capella Zamku Rydzyńskiego zakończyły pracę nad nagraniem tejże płyty. Koncert uświetnili dodatkowo swymi występami artyści z Pomorza, skądinąd bardzo dobrze znani we Włoszakowicach z konkursów muzycznych i innych koncertów urodzinowych Kurpińskiego: sopranistka Tatiana Szczepankiewicz oraz członkowie zarządu Towarzystwa - wiolonczelista  Krzysztof Sperski i pianistka Anna Prabucka-Firlej.

               Natomiast trwający w dniach 20 - 22 maja XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego rozegrany został, już po raz trzeci zresztą, w formule konkursu wokalnego, a mianowicie jako III Konkurs Pieśni i Arii. Przypomnieć się godzi, że właśnie w dziedzinie wokalistyki Kurpiński-kompozytor ma chyba największe zasługi dla muzyki polskiej jako twórca ponad 20 oper i licznych pieśni z „Warszawianką” na czele. Dlatego właśnie przed 6 laty  organizatorzy, Towarzystwo Muzyczne im. Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, zadecydowali o wprowadzeniu tego nowego naówczas typu konkursu. Kierownictwo artystyczne objął zaś wiceprezes Towarzystwa, reżyser i śpiewak Andrzej Wiza

    Jury III Konkursu Pieśni i Arii. I. Bojkowska (sekretarz), prof. P. Łykowski, prof. W. Maciejowski, prof. U. Trawińska-Moroz (przewodnicząca), A. Wiza (kierownik artystyczny), prof. M. Krzyńska, prof. P. Kusiewicz, ks. prof. T. Przybylski (honorowy przewodniczący)

        Uczestnikami konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministra Kultury oraz dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,  byli studenci i uczniowie akademii muzycznych i szkół muzycznych II stopnia z Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Jury przewodniczyła znana śpiewaczka operowa, dziekan Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, rodem jednak z wielkopolskiego Gniezna, prof. Urszula Trawińska-Moroz. Honorowym przewodniczącym był natomiast jak co roku ks. prof. Tadeusz Przybylski z Krakowa. Poza tym w jury zasiadali profesorowie: Magdalena Krzyńska (Bydgoszcz), Piotr Kusiewicz (Gdańsk), Piotr Łykowski (Wrocław), Wojciech Maciejowski (Poznań) oraz Andrzej Wiza. Sekretarzem jury była Izabela Bojkowska, członek zarządu Towarzystwa Muzycznego (Warszawa).

       Konkurs był dwuetapowy. Z akompaniamentem fortepianu w sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach wykonywano pieśni i arie nie tylko Kurpińskiego, ale także innych kompozytorów związanych z Wielkopolską, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Henryka Opieńskiego, Henryka Czyża, Raula Koczalskiego. Zwyciężył baryton z AM we Wrocławiu Jarosław Bodakowski, II miejsce zdobyła Lilianna Zalesińska (mezzosopran) z AM w Łodzi, a III – Anna Niemiec–Mościcka (sopran) z AM w Bydgoszczy. Ponadto wyróżniono: Patrycję Krzeszowską z AM w Łodzi, Justynę Jedynak z AM w Bydgoszczy, Karolinę Sambor z AM w Bydgoszczy, Aleksandrę Kamińską z AM w Poznaniu oraz Jakuba Bieszczada z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu.

             Konkurs rozpoczął się koncertem inauguracyjnym pt. „Arcydzieła muzyki wokalnej” w piątek 20 maja w wykonaniu tenora Wojciecha Maciejowskiego i pianistki Laury Sobolewskiej, a zakończył w niedzielę 22 maja koncertem laureatów, dedykowanym ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu, który tego dnia uroczyście obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.

             Koncert laureatów dedykowany był ks. prof. Tadeuszowi Przybylskiemu z racji 50. rocznicy przyjęcia przezeń święceń kapłańskich. Dla Jubilata zaśpiewał więc  m. in. laureat I nagrody Jarosław Bodakowski z AM we Wrocławiu

             Uczestnicy uroczystości jubileuszowych 22 maja z okazji przyjęcia przez Księdza Profesora Tadeusza Przybylskiego 50 lat temu święceń kapłańskich zgodnie podkreślali, że dane im było brać udział w poruszającym i zapadającym trwale w pamięć wydarzeniu. Stało się tak przede wszystkim za sprawą mszy świętej, odprawionej przez Szanownego Jubilata w kościele we Włoszakowicach, które tak ukochał ze względu na osobę Karola Kurpińskiego i, jak twierdzi, życzliwość i sympatię, jakich tu od wszystkich doznaje.

             Mszę św. wraz z Jubilatem współcelebrowali księża z salezjańskiej wspólnoty Księdza Profesora na Dębnikach w Krakowie: ks. Marian Dziubiński oraz ks. Mieczysław Kaczmarczyk. Ks. proboszcz Andrzej Błaszak pełnił natomiast obowiązki gospodarza miejsca i mistrza ceremonii.

             Świętowanie jubileuszu Księdza Przybylskiego 22 maja nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z zakończeniem konkursu oraz odpustem parafialnym. Uczestnictwo księży z całego dekanatu przemęckiego oraz znakomitych pedagogów – jurorów konkursu, a także śpiewającej na konkursie młodzieży, jeszcze bardziej  podniosło rangę uroczystości, w której ponadto wzięli udział: przedstawiciele władz gminy, gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych, członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, licznie przybyli parafianie, ale i goście spoza parafii. Powyżej pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przed Pałacem Sułkowskich

            Godną oprawę artystyczną mszy świętej zapewniły, jakże bliskie sercu Drogiego Jubilata, Parafialny Żeński Chór „Cantilena”, którym dyrygowała zza pulpitu zabytkowych organów Englera Mariola Jagodzik, oraz Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta, który wykonywał fragmenty mszy swego patrona „Na stopniach Twego”. Miłą niespodziankę sprawił wszystkim Mieczysław Leśniczak, szef Capelli Zamku Rydzyńskiego, który także nieoczekiwanie pojawił się we włoszakowickiej świątyni wraz z nieodłączną trąbką. Jeśli dodać, że specjalnie dla Księdza sopranową wokalizę w „Ave Maria” Cacciniego wykonała - z towarzyszeniem Marioli Jagodzik na organach - przewodnicząca jury Urszula Trawińska-Moroz, jasne stanie się, że owa msza była nie tylko wydarzeniem duchowym, ale także artystycznym, choć oczywiście ten drugi wymiar miał w tym wypadku mimo wszystko mniejsze znaczenie.

             W czasie mszy wyraźnie wzruszony Jubilat poświęcił świeżo odrestaurowaną z wielką pieczołowitością chrzcielnicę, w której ochrzczony został Karol Kurpiński.

             Po południu natomiast, jako się rzekło, odbył się dedykowany Księdzu Profesorowi koncert laureatów, zamykający III Konkurs Pieśni i Arii, w czasie którego członek zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, Izabela Bojkowska, oficjalnie poinformowała o przyznaniu Księdzu Przybylskiemu nagrody Ministra Kultury w dowód uznania dla Jego licznych kulturotwórczych i naukowych dokonań.

       Konkursowi towarzyszyło podsumowanie XXX Ogólnopolskiego Konkursu na Drzeworyt i XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej. Uczestnicy konkursu wysłuchali też jak co roku akademickiego wykładu ks. prof. Przybylskiego, który tym razem poświęcony był twórczości pieśniarskiej patrona włoszakowickich konkursów.

      Podkreślić warto, że przesłuchania i koncerty tegorocznego konkursu zostały zarejestrowane dźwiękowo przez Piotra Karwatkę z Dłużyny i są dostępne na stronie internetowej: http://amigo.pop.pl/kurpinski/ .

      31 lipca została sfinalizowana umowa o wykonanie składu komputerowego wybranych uwertur Karola Kurpińskiego („Krakowiacy i Górale”, „Marcinowa w Seraju”, „Dziadek i Wnuk”). Na prośbę ks. prof. Przybylskiego zadania podjął się p. Piotr Kołodziej z Krakowa. Nowoczesna notacja nut Kurpińskiego powinna być traktowana zdaniem ks. prof. priorytetowo jako podstawa do dalszych działań popularyzatorskich.

      20 września  po raz 15 wystawiono operę Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie” w reżyserii Andrzeja Wizy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach tamtejszego ogólnopolskiego festiwalu operowego.

            28 września na sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich odbył się walny zjazd Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego. Obrady zdominowała sprawa zmian w statucie, które umożliwią rejestrację Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego. Inne ważne zmiany w statucie Towarzystwa mają na celu większą aktywizację szeregowych członków Towarzystwa poprzez uczynienie z walnego zjazdu odbywanego co roku rzeczywistej najwyższej władzy Towarzystwa.

            Zarząd Towarzystwa przedstawił także obszerne sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności w minionych trzech latach i uzyskał potrzebne absolutorium. W czasie obrad prof. Zdzisław Nowak z Akademii Muzycznej w Poznaniu omówił ambitne plany dotyczące przyszłorocznego XIII Akademickiego Konkursu Klarnetowego.

             Na zakończenie festiwalu muzyki staropolskiej w Warszawie w dniu 30 września  wykonano „Te Deum” Kurpińskiego. Warszawską Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Kameralnym Warszawskiej Opery Kameralnej dyrygował Ryszard Zimak.

             Tradycją stało się przygotowywanie co najmniej raz do roku większej imprezy z myślą o członkach gminnych zespołów śpiewaczych, którzy, godzi się przypomnieć, spełniają bardzo pożyteczną, kulturotwórczą rolę w swoim miejscu zamieszkania. W 2004 r. np. taką imprezą było „Śpiewanie Moniuszki”, a w 2005 r. - „Wesele bukówieckie”, które odbyło się na sali Domu Kultury w Bukówcu Górnym 19 listopada.

             W imprezie tej, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Muzyczne, wzięło udział 11 gminnych zespołów śpiewaczych oraz Chór Męski im. Kurpińskiego, a więc w sumie ok. 250 osób. Do spotkania tego zespoły przygotowywały się przez cały rok, opracowując  pod okiem swych instruktorów różne - stare i nowe, regionalne i ogólnopolskie - pieśni  i przyśpiewki weselne. Ich prezentacja, przeplatana zbiorowymi tańcami, stanowiła główną część imprezy, która pomyślana została jako naśladowanie prawdziwego wesela regionalnego. W związku z tym ważna rola przypadła w udziale Zespołowi Regionalnemu im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego. Członkowie zespołów śpiewaczych byli natomiast jak gdyby gośćmi weselnymi

Na zakończenie wszyscy uczestnicy imprezy „Wesele bukówieckie”, współorganizowanej przez Towarzystwo Muzyczne im. Kurpińskiego, stanęli do pamiątkowego zdjęcia                                                                                                                                                                              powrót do strony głównej